Ko­ti­pal­ve­lut ar­von­li­sä­ve­rot­to­mas­ti

OIKEUKSIENVALVONNAN KUUKAUSITIEDOTE joulukuu 2018
laatinut: oikeuksienvalvonnan asiantuntija Sinikka Mäntyjärvi

Kotipalveluja arvonlisäverottomasti

Sinulla voi olla oikeus saada kotiin palveluita, esimerkiksi siivousta, ilman arvonlisäveroa. Tämä oikeus on silloin, kun toimintakyky on heikentynyt ikääntymisen, vamman tai sairauden vuoksi. Lisäksi samasta palvelusta voi hakea myös kotitalousvähennystä verottajalta.

Arvonlisäverottomia palveluita voivat olla esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, lumenluonti- ja saattajapalvelut.

Kuntien ja kuntayhtymien tuottamat palvelut ovat arvonlisäverottomia automaattisesti. Myös yksityisten palveluntuottajien palvelun voi saada tietyin edellytyksin ilman arvonlisäveroa.

Mitä vaaditaan?

•    Palveluntuottajan on oltava kunnan valvoma ja hyväksymä. Esimerkiksi ainakin kunnan palvelusetelituottajaksi hyväksymät yritykset käyvät tähän, mutta sopivia voi olla muitakin. Niistä voi löytyä lista oman kuntasi nettisivujen kautta, ellei löydy, voit kysyä asiaa sosiaalityöntekijältäsi. Myös hyväksytyt palveluntuottajat itse tietävät, saako heidän kauttaan palveluita ilman arvonlisäveroa, joten voit myös kysyä asiaa suoraan suunnittelemaltasi palveluntuottajalta.
•    Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja palvelusopimuksen.

Arvonlisäverottomien palvelujen saamiseen ei tarvita viranomaisen kuten sosiaalityöntekijän tai lääkärin tekemää päätöstä. Riittää, kun palveluyritys tekee avun tarvitsijan kanssa kirjallisen palvelusopimuksen sosiaalihuoltopalvelujen tuottamisesta asiakkaalle ja yleensä kotikäynnin yhteydessä palvelusuunnitelman. Palvelun saamista ei estä, vaikka perheessä olisi myös vammaton perheenjäsen, esimerkiksi puoliso.

Voiko palvelusta saada myös kotitalousvähennyksen?

Työn on oltava sellaista, että se itsessään oikeuttaa kotitalousvähennykseen, eli kyseessä on tavanomainen hoiva- ja hoitopalvelu sekä kotitaloustyö. Toinen edellytys on, että työ tehdään kotona, tai jos henkilöa avustetaan kodin ulkopuolella, esimerkiksi kaupassa käymisessä, sen on oltava vain vähäinen osa palvelua. Pääosa työstä on siis tapahduttava sisällä asunnossa.

Lisäksi yrityksen on oltava ennakoperintärekisterissä.

Jos siivous- tai muun palvelun hankintaan on saanut kunnalta palvelusetelin, palveluun ei saa kotitalousvähennystä. Myöskään kotisairaanhoito ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Kuinka toimia?

•    Selvitä alueen rekisteröityneet yksityiset sosiaalipalvelujen tarjoajat ja valitse palveluntarjoaja tästä ryhmästä.
•    Palveluntarjoajan kanssa tehdään yhdessä palvelusopimus. Kerro, miten oma toimintakykysi on huonontunut ja minkälaista apua tarvitset.
•    Virallisia lausuntoja tai lääkärintodistuksia ei tarvita.
•    Yhdessä palveluntuottajan kanssa määritellään, mitä ja kuinka usein apua tai palveluja tarvitset.
•    Tämän jälkeen palveluntarjoaja päättää mahdollisuudesta alvittomaan hintaan.
•    Muista hakea myös kotitalousvähennys!