Aluesihteeritiedote, elokuu 2014
Ko­ti­pal­ve­lu­ja ar­von­li­sä­ve­rot­to­mas­ti

Ikääntyneellä, sairaalla tai vammaisella voi olla oikeus arvonlisäverottomiin kotipalveluihin. Verottomia (alv 0 %) ovat esimerkiksi yksityisten palveluntuottajien maksua vastaan myymät ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys- ja lumenluontipalvelut silloin, kun ne tehdään asiakkaalle sosiaalipalveluna (alentuneen toimintakyvyn perusteella). Veronmaksajana asiakkaalla on myös mahdollisuus saada samanaikaisesti verotuksen kotitaloustyövähennys.

Arvonlisäverottomiin kodinhoitopalveluihin on oikeutettu henkilö, jonka toimintakyky on alentunut sairaudesta, ikääntymisestä tai vammasta johtuen, eikä hän selviä ilman apua jokapäiväiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Oikeudella arvonlisäverottomiin palveluihin turvataan itsenäistä asumista ja selviytymistä kotona.

Sosiaalihuoltona palveluja voivat tuottaa viranomaisten ohella myös yksityiset palveluntarjoajat. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle. Lisäksi edellytetään, että palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma ja palvelujen laadusta vastaava vastuuhenkilö. Arvonlisäverottomien palvelujen saamiseen ei tarvita viranomaisen kuten kunnan tai lääkärin tekemää päätöstä. Riittää, kun palveluyritys tekee avun tarvitsijan kanssa kirjallisen palvelusopimuksen sosiaalihuoltopalvelujen tuottamisesta asiakkaalle ja yleensä kotikäynnin yhteydessä palvelusuunnitelman.

Asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä palvelusopimuksessa määritellään palvelun tuottamisen ja järjestämisen ehdot, asiakasmaksut sekä ne velvollisuudet ja oikeudet, joita palveluntuottajalla ja toisaalta asiakkaalla on. Tästä on hyvä olla molemmilla osapuolilla allekirjoitettu kopio.

Palveluja tuottavan yrityksen ja asiakkaan tulee tehdä myös kirjallinen palvelusuunnitelma. Asiakkaan itse ostamien sosiaalipalvelujen kohdalla palvelusuunnitelman tekovastuu on palvelun tuottajalla. Palvelun tosiasiallisesta tarpeesta ja palvelun sisällöstä riippuu, onko palvelu sosiaalihuoltoa ja sellaisena arvonlisäverotonta. On siis tärkeää, että palvelun sisältö ja tosiasiallinen tarve tulevat palvelusuunnitelmassa ilmi. Asiakkaan ja palveluntuottajan yhdessä tekemästä palvelusuunnitelmasta on tultava esille seuraavat seikat: 1) Mitä palveluita ja kuinka paljon, 2) sosiaalihuollon tarpeen peruste, 3) asiakkaan toimintakyky, 4) palvelujen ja hoidon tarve, 5) palvelujen ja hoidon tavoitteet, 6) toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi.

Henkilö, jonka toimintakyky on alentunut iän, sairauden tai vamman vuoksi, voi ottaa suoraan yhteyttä esimerkiksi siivouspalveluja tarjoavaan yritykseen ja tiedustella siltä arvonlisäverottomia palveluja. Jotta yritys voi myydä kyseisessä kunnassa esimerkiksi siivouspalveluja arvonlisäverottomana, sen on tullut tehdä ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Tietoa yrityksistä, jotka myyvät arvolisäverottomia palveluja löytyy mm. Palveluja Kotiin ELIAS.fi -nettitorilta osoitteesta www.elias.fi.