Aluesihteeritiedote, marraskuu 2014 – Jukka Kyttälä
Ke­lan kor­vaa­mien mat­ko­jen suo­ra­kor­vaus­me­net­te­ly

Tiedotteessa kerrotaan Kelan korvaamien taksimatkojen suorakorvausmenettelystä ja lyhyesti sairausvakuutuksesta korvattaviin matkoihin liittyvistä muista asioista. Suorakorvausmenettely laajenee vuoden loppuun mennessä koko maahan Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Uusimaa liittyy suorakorvausmenettelyn piiriin viimeisenä 10.12.2014 alkaen. Jokaisen sairaanhoitopiirin alueella on oma taksikeskuksen numero, josta matkat tilataan.

Kenelle taksimatkat korvataan

Asiakkaalla on oikeus taksin käyttöön silloin kun terveydenhuollon edustaja on katsonut taksin käytön tarpeelliseksi asiakkaan terveydentilan, vamman tai puuttuvien julkisten liikenneolosuhteiden vuoksi. Oikeus taksimatkoihin todistetaan terveydenhuollon ammattihenkilön antamalla todistuksella. Todistus (SV 67) voidaan kirjoittaa kertamatkalle, määräajaksi tai toistaiseksi. Jos asiakas tarvitsee saattajan matkan aikana, todistuksessa on oltava maininta myös tästä asiasta. Jos asiakas on lapsi (alle 16 -vuotias), ei tarvita erillistä selvitystä saattajasta.

Matkojen tilaus ja omavastuu

Matka kannattaa tilata heti kun on saanut tiedon vastaanottoajasta tai viimeistään kuitenkin edeltävänä päivänä. Myös kiireellisissä tapauksissa matka tulee tilata taksikeskuksesta. Yhdellä puhelinsoitolla voi tilata kaikki tiedossa olevat matkat seuraavien kahden viikon ajalle. Terveydenhuollon yksiköt tilaavat myös asiakkaiden kotiutusmatkat taksikeskuksesta. Asiakas voi esittää toiveen, että saisi paluumatkalle kotikunnan taksin, mutta aina toivetta ei voida toteuttaa. Taksinkuljettajalle pitää näyttää Kela-kortti tai sairausvakuutustiedoilla varustettu henkilökortti.

Vuonna 2014 yhteen suuntaan tehdyn matkan omavastuu on 14,25 euroa ja edestakaisen matkan 28,50 euroa. Vuotuinen matkakustannusten omavastuuosuus on 242,25 euroa. Vuotuiseen omavastuuosuuteen lasketaan myös pienemmät kustannukset, joita voi syntyä esimerkiksi silloin kun taksimatkalle on yhdistelty muitakin matkustajia. Jos taksissa on esimerkiksi kolme henkilöä ja he jäävät pois eri osoitteissa, niin asiakas maksaa vain 1/3 osan siitä summasta mikä on taksamittarissa silloin kun hän jää pois taksista. Myös nämä alle omavastuun jäävät matkat kirjautuvat automaattisesti asiakkaan vuotuiseen omavastuukertymään, kun matka on tilattu taksikeskuksesta. Kun omavastuuosuus on täyttynyt, Kela lähettää postissa vuosiomavastuukortin. Korttia näyttämällä voi todistaa oikeutensa maksuttomiin matkoihin. Omaa omavastuuosuuden täyttymistä voi seurata myös Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi Palveluun kirjaudutaan omalla verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella.

Mitkä matkat korvataan

Kela korvaa sairauden hoitoon liittyvät matkakustannukset valtion, kunnan, kuntayhtymän tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksikköön. Matkat korvataan sellaiseen lähimpään tutkimus- ja hoitopaikkaan, jossa henkilö voi saada terveydentilansa vuoksi tarpeellista hoitoa.

Terveydenhuoltolain valinnanvapauden perusteella asiakas on 1.1.2014 alkaen voinut itse valita sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon hoitopaikan. Jos asiakas on valinnut hoitopaikan kauempaa kuin lähimmästä mahdollisesta hoitopaikasta, korvataan perusterveydenhuollon matkat kuitenkin enintään niiden kustannusten perusteella, jotka aiheutuisivat matkasta oman kunnan tai kuntayhtymän pääterveyskeskukseen. Jos on valinnut erikoissairaanhoitopaikan kauempaa kuin lähimmästä mahdollisesta sairaalasta, korvataan matkat enintään niiden kustannusten perusteella, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan. Matka yksityiseen terveydenhuollon hoitopaikkaan korvataan samoin periaattein silloin kun annettu hoito tai tutkimus on sairausvakuutuksesta korvattavaa.

Kelan järjestämään kuntoutukseen liittyvät matkat korvataan kuntoutuspäätöksessä ilmoitettuun kuntoutuspaikkaan. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan matka korvataan, jos kurssille on hakeuduttu lääkärin lähetteellä ja kurssiin sisältyy lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa hoitoa, tutkimusta tai hoidon opastusta. Jos Kela tai julkinen terveydenhuolto on myöntänyt apuvälineen, korvataan sen noutoon ja käytön opastukseen liittyvät matkat. Apuvälineen kuljetus- tai postikuluja ei korvata sairausvakuutuksesta.

Mahdollisesta apteekkikäynnistä paluumatkan aikana on ilmoitettava taksia tilattaessa. Erikseen kotoa tehtyä lääkkeiden hakumatkaa ei korvata sairausvakuutuksesta.

Oikeus vakiotaksiin

Kela voi myöntää asiakkaalle ns. vakiotaksioikeuden. Tällöin asiakas voi tilata taksin suoraan valitsemaltaan taksiyrittäjältä, joka on tehnyt sopimuksen suorakorvausmenettelystä Kelan kanssa. Taksi ilmoittaa tilauksen taksikeskukseen. Taksikeskus tai terveydenhuolto ei voi myöntää vakiotaksioikeutta. Kela on määritellyt tietyt asiakasryhmät, joille vakiotaksioikeus voidaan automaattisesti myöntää. Lisäksi terveydenhuollon yksikkö voi erikseen SV 67 todistuksella arvioida ja perustella, miksi joku asiakas ei sovellu yhteiskuljetukseen.

Soita ja kysy

Taksimatkojen suorakorvausmenettely herättää alkuvaiheessa varmasti paljon kysymyksiä. Soita rohkeasti Kelan palvelunumeroon 020 692 204 (sairastaminen) tai oman sairaanhoitopiirisi taksikeskuksen numeroon, mikäli sinulla on kysyttävää Kelan korvaamien matkojen maksuperusteista ja muista käytännöistä. Tietoa löytyy myös Kelan internetsivuilta www.kela.fi/matkat

Ennustus tulevasta

Hallitukselle on esitetty, että vuoden 2015 alussa Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousee 16 euroon/matka ja vuotuinen omavastuukatto 272 euroon. Lisäksi on esitetty eräänlaista sakkomaksua, mikäli asiakas ei tilaa matkaa taksikeskuksesta. Sakkomaksuksi on esitetty omavastuun tuplamaksua. Näistä uudistuksista Kela tiedottaa tarkemmin loppuvuoden aikana.

Lähteet

www.kela.fi/matkat, Kelan tiedotustilaisuus 4.9.2014, Lahti, Toimitusjohtaja Jouni Salakka, Päijät-Hämeen taksikeskus