Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote kesäkuu 2017
Ke­la -mat­ko­jen kor­vat­ta­vuus sai­rau­den tai kun­tou­tuk­sen vuok­si

Mitä matkoja korvataan

Kela korvaa osan julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Matkakorvausta maksetaan joko asiakkaan itsensä tekemästä matkasta, saattajan yksin tai yhdessä asiakkaan kanssa tekemistä sekä perheenjäsenen tekemistä matkoista. Oikeutta korvaukseen kannattaa tiedustella ennen matkaa joko suoraan Kelasta tai hoitohenkilökunnalta.

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Tällöin kuntoutuksen perusteena tulee olla Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös. Saat korvausta edullisimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. Yleensä se on juna tai linja-auto, jolloin matkakustannukset korvataan joukkoliikenteen hintojen mukaan.

Milloin voin käyttää taksia ja voiko minulla olla saattaja mukana?

Jos sairautesi, puutteelliset liikenneolosuhteet tai vaikea vamma edellyttävät erityiskulkuneuvon käyttöä, voit saada siitä korvauksen. Erityiskulkuneuvoja ovat esimerkiksi oma auto, erilaiset taksit, ambulanssi, helikopteri, saaristovene ja ambulanssilentokone. Muiden kuin julkisten liikennevälineiden käyttö kuntoutusmatkoihin tulee neuvotella aina ennen matkaa.

Kun olosuhteet edellyttävät taksin käyttöä, voit saada siitä korvauksen. Tilaa taksi aina keskitetystä tilausnumerosta, niin saat matkakorvauksen heti taksissa ja vältyt korotetulta omavastuulta. Jos joudut käyttämään taksia terveydentilasi vuoksi, tarvitset siitä terveydenhuollon antaman todistuksen. Jos tilaat taksin muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta maksat matkan itse. Tällöin matkakorvaus haetaan Kelasta takautuvasti tositteita vastaan ja omavastuuosuutesi yhteen suuntaan tehdystä matkasta on 50 euroa (vuonna 2017). Tämä omavastuuosuus ei kerrytä vuotuista omavastuuosuutta. Korotettu omavastuuosuus peritään, vaikka vuotuinen omavastuuosuutesi olisi täyttynyt.

Jos tarvitset matkalle saattajan, voit saada korvausta myös hänen matkakuluistaan. Saattajan matkakulut korvataan hoitohenkilökunnan sitä suositellessa. Saattajan tai perheenjäsenen matkakulut korvataan aina edullisimman matkustustavan mukaan.

Mitä korvataan?

Maksat yhteen suuntaan tehdystä matkasta 25 euron omavastuuosuuden (vuonna 2017). Kela korvaa sen ylittävät tarpeelliset matkakustannukset.Jos matkasi kustannus jää alle yhdensuuntaisen matkan omavastuun 25 euroa, maksat matkan kokonaan itse. Huomioitavaa on, että myös tämä matkakustannus kerryttää vuotuista omavastuuosuuttasi. Vuotuinen omavastuu vuonna 2017 on 300 euroa kalenterivuoden aikana. Kun tämä katto täyttyy, Kela korvaa sinulle tämän jälkeen loppuvuoden matkat terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen kokonaan.

Matkakorvaus myönnetään terveydenhuoltoon tehtyjen matkojen osalta asiakkaan vakinaisesta kotiosoitteesta asiakasta lähimpänä olevaan hoitopaikkaan, josta asiakas voi saada tarpeellisen hoidon.Kuntoutuksen osalta korvaus maksetaan siihen laitokseen, johon Kela on kuntoutuksen myöntänyt. Korvaus matkakuluista tulee hakea 6 kuukauden kuluessa matkustamisesta.