Aluesihteeritiedote joulukuu 2013
Hoi­to­pai­kan va­lin­ta va­paak­si 2014

Oikeus valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikka laajenee vuoden 2014 alusta. Oman terveyskeskuksen ja kiireettömän erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitopaikkan voi valita mistä tahansa päin Suomea. Kiireellisissä tapauksissa voi edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.


Hoitopaikassa potilaat hoidetaan lähetteiden saapumisjärjestyksessä ja sen perusteella, kuinka kiireellinen hoidon tarve on. Hoidon tarpeen arviointi ja siihen liittyvät tutkimukset on aloitettava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta hoitoyksikköön. Hoitopäätös on tehtävä kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta ja hoito aloitettava puolen vuoden aikana hoitopäätöksestä.

Perusterveydenhuolto

Myös terveyskeskuksen voi valita mistä tahansa Suomessa. Terveyskeskuksen valinnan voi uudistaa aikaisintaan vuoden kuluttua. Vaihtamisesta on tehtävä ilmoitus ja hoitovastuu siirtyy 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Valinta voi kohdistua vain yhteen terveysasemaan. Terveyskeskuksen valinta koskee koko pakettia, eli esimerkiksi hammashoitolan tai fysioterapian palvelut saadaan sieltä, mistä muutkin kyseisen terveyskeskuksen asiakkaat.

Kakkospaikkakunta

Terveyskeskuspalveluja voi käyttää myös oman kotikunnan ulkopuolella siellä, missä oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti, esimerkiksi mökkeillessä. Vastuu sairauden kokonaishoidosta säilyy omalla terveyskeskuksella (yleensä kotikunnassa) ja kakkospaikkakunnan palveluja saa siellä tehdyn hoitosuunnitelman mukaan. Ilmoitus palvelujen tarpeesta on tehtävä kolme viikkoa ennen käyntiä tilapäisen oleskelupaikkakunnan terveyskeskuksessa.

Erikoissairaanhoito

Sairaalan tutkimuksiin ja hoitoon tarvitaan lääkärin tai hammaslääkärin lähete. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen tekevän lääkärin kanssa. Lääkärin kanssa kannattaa ottaa jo vastaanotolla puheeksi sairaala, jonne haluaa lähetteen. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa.

Potilasta ei yleensä lähetetä yliopistosairaalaan, jos hoito ei edellytä yliopistollisen sairaalan asiantuntemusta. Sairaaloilla voi olla myös työnjakoon liittyviä sopimuksia, jotka vaikuttavat potilaiden hoitopaikkaan.

Maksut

Julkisten sairaaloiden asiakasmaksut perustuvat Suomessa lainsäädäntöön. Niissä ei siksi ole merkittäviä eroja.

Kela korvaa yleensä matkan lähimpään yksityisen tai julkisen terveydenhuollon lääkäriin tai hoitolaitokseen.