DI­GI­TAA­LI­SET PAL­VE­LUT - asioin­tia hel­pot­ta­mas­sa?

OIKEUKSIENVALVONNAN KUUKAUSITIEDOTE syyskuu 2018
laatinut: oikeuksienvalvonnan asiantuntija Elisa Montonen, Helsingin ja Uudenmaan alue

Digitaaliset eli sähköiset palvelut

Digitaaliset eli sähköiset palvelut ovat yleistyneet asioiden hoitamisen tapana. Tietokoneella tai älypuhelinsovelluksen avulla voi nyt hoitaa kätevästi pankkiasioita, varata lääkäriajan tai täyttää Kelan hakemuksia. Jotta myös näkövammainen käyttäjä saa hoidettua nämä hommat digitaalisesti, tulee hänellä olla riittävät tietokoneen tai puhelimen käyttötaidot, tietokoneessaan tarvittavat apuvälineet (yleisimmin suurentava tai puhuva ruudunlukuohjelma), tai älypuhelin, jonka käyttöjärjestelmässä on sisäänrakennettuina vastaavat ominaisuudet. Tämän lisäksi digitaalisen palvelun tulee olla käyttäjälle saavutettava. Osa verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista on jo nyt saavutettavia näkövammaiselle käyttäjälle, mutta parannettavaakin vielä on. Parannusta saavutettavuuteen on lähivuosina luvassa.

Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Saavutettavuudella pyritään varmistamaan kaikille käyttäjille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. Saavutettavuus liittyy siis sähköisiin palveluihin, kun taas esteettömyys koskee rakennettua ympäristöä.

Joulukuussa 2016 tuli voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, joka velvoittaa julkisen sektorin elimiä tekemään verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista saavutettavia kaikille käyttäjäryhmille. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle. Tähän liittyvä kansallinen lainsäädäntö on nyt eduskunnan käsittelyssä ja astuu voimaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain niin, että kaikkien julkisen sektorin verkkosivustojen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia syyskuuhun 2020 mennessä ja mobiilisovellusten kesäkuuhun 2021 mennessä. Palveluissa on oltava nähtävillä saavutettavuusseloste. Saavutettavuuden toteutumista valvotaan, ja käyttäjän on mahdollista antaa palautetta ja tehdä saavutettavuusselvityspyyntö yllä mainitun aikataulun mukaisesti.

Mistä aloittaa

Monet verkkosivustot ja mobiilisovellukset ovat kuitenkin jo nyt saavutettavia näkövammaiselle käyttäjälle. Kelan asiointipalvelun kautta on mahdollista hoitaa lähes kaikki asiointi Kelan kanssa itsenäisesti ruudunlukuohjelman avulla, jos tietokoneen käyttö on muuten tuttua. Toinen hyvin toimiva palvelu on Suomi.fi, joka tarjoaa julkisen palvelun asiakkaille pääsyn omiin tietoihinsa eri rekistereissä sekä mahdollisuuden vastaanottaa viranomaisen viestit ja päätökset sähköisesti. Mobiilisovelluksia on paljon ja ne päivittyvät jatkuvasti, mutta niitäkin rohkeasti kokeilemalla voi saada paljon arjen hyötyä irti.

Eteenpäin siis tutkivalla asenteella, tulevaisuuden parannukset mielessä, näkövammaisena käyttäjänä digitaalisten palvelujen viidakossa. Unohtamatta kuitenkaan mahdollisuutta neuvontaan myös puhelimitse tai kasvotusten.

Lähteet: