Huhtikuu 2013
He­ta-liit­to, hen­ki­lö­koh­tai­nen apu ja ate­ria­kor­vaus mat­kus­tet­taes­sa

Matkustettaessa yksin tai yhdessä henkilökohtaisen avustajan kanssa on hyvä tankata välillä. Kun syömään on päästy, aterioinnista aiheutuvat kulut saattavat puhuttaa. Kuuluuko työnantajan korvata jotain avustajan ruokailusta? Tässä tiedotteessa tuodaan esiin 1.5.2012 voimaan astuneen Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto Hetan työehtosopimuksen määräykset, joiden mukaan työntekijällä on tietyin edellytyksin oikeus työnantajan kustantamiin aterioihin tai ateriakorvauksiin matkustettaessa tavanomaisen työntekopaikan ulkopuolelle.

Jos työnantaja on Hetan jäsen, kotimaan ja ulkomaan matkoilla avustajan ateriakorvauksissa noudatetaan henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta. Sen mukaan työntekijällä oikeus korvaukseen seuraavasti:

a) Oikeus kahteen ateriakorvaukseen kultakin matkapäivältä, joka kestää yli 10 tuntia ja siihen sisältyy sekä lounasaika (11.00 - 13.00) että päivällisaika (17.00 - 19.00).

b) Oikeus yhteen ateriakorvaukseen kultakin matkapäivältä, joka kestää yli 8 tuntia ja siihen sisältyy joko lounasaika (11.00 - 13.00) tai päivällisaika (17.00 - 19.00).

Työehtosopimuksen mukaan ulkomaan matkoilla työntekijällä on oikeus työnantajan kustantamiin aterioihin tai ateriakorvaukseen. Lisäksi ulkomaan matkalla työntekijällä on oltava mahdollisuus löytää itselleen kohtuuhintainen paikka aterioida tai hankkia tarvikkeet aterian valmistamiseksi, jos aterian valmistus on majoittumispaikan puitteissa mahdollista.

Ateriakorvauksena maksetaan verohallinnon päättämä verottoman ateriakorvauksen enimmäismäärä, joka tänä vuonna on 9,50 euroa. Ateriakorvaukset ovat osa avustajan palkkaa ja niistä tulee ilmoittaa lomakkeella oman kunnan vammaispalvelutoimistoon tai palkkahallintoon. Ateriakorvaukset tulevat kunnan maksettaviksi.

Lähteet:
Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 1.5.2012 – 31.5.2014.

Lisätietoa:
Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry, puh. 050 570 8111 (vastausaika ma ja to klo 9-12), ei arkipyhinä.