Maaliskuu 2013
Mil­loin kun­tou­tus­tut­ki­muk­seen Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­liit­toon?

Kuntoutustutkimus on keino arvioida ammatillisen kuntoutuksen tarvetta. Siihen ryhdytään, jos ihmisen työkyky on tavalla tai toisella uhattuna, eikä pelkkä lääketieteellinen hoito riitä palauttamaan sitä entiselleen. On tärkeää hakeutua tutkimukseen ajoissa. Kuntoutusasioita kannattaa ryhtyä selvittämään viimeistään puolen vuoden sisällä sairauspoissaolon alkamisesta. Kuntoutustutkimuksen kustantaa pääsääntöisesti Kela.

Näkövamma ei vie osaamista ja kykyä oppia. Lukemista, kirjoittamista ja työelämän vaatimaa atk-työskentelyä opetellaan tarvittaessa uusilla tavoilla apuvälineiden kanssa. Kun näön heikkenemistä tai menetystä kompensoivia keinoja on löydetty, voidaan työntekoa kokeilla aiemmassa työssä tai uusissa tehtävissä. Joskus opiskellaan kokonaan uusi ammatti. Koko prosessia kutsutaan ammatilliseksi kuntoutukseksi.

Näkövammaisten Keskusliitto on käytännössä ainoa näkövammaisten ja näköongelmaisten henkilöiden ammatillisiin kuntoutustutkimuksiin erikoistunut taho Suomessa. Sen järjestämiin kuntoutustutkimuksiin osallistuu noin 100 henkilöä vuodessa. Tutkimukseen hakeudutaan täyttämällä lomake Hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta (KU 101) ja toimittamalla se Kelan toimistoon. Hakemukseen tarvitaan B-lausunto, joka laaditaan työterveyshuollossa, terveyskeskuksessa tai sairaalan poliklinikalla.

Kuntoutustutkimus toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen jakso kestää kolme päivää ja seuraava viisi päivää. Kuntoutuja tapaa tutkimuksen aikana silmälääkärin sekä tarvittavan määrän muita näkemiseen erikoistuneita työntekijöitä. Tutkimusten ja keskustelujen avulla selvitetään näkövamman tai -ongelman laatua ja vaikutusta kuntoutujan työtehtäviin, työkykyyn sekä elämäntilanteeseen kokonaisuudessaan.

Silmäsairauksien vuoksi myönnetään vuosittain noin 150 – 200 työkyvyttömyyseläkettä. Näkövammautuminen ei automaattisesti tarkoita, että ihmisestä tulisi työkyvytön. Työelämässä jatkaminen on mahdollista kuntoutustoimien, työtehtävien muutoksen ja psyykkisen tuen avulla. Useimmiten paras lopputulos saavutetaan, jos työpaikka on tallella kuntoutustutkimukseen tultaessa.

Lisätietoja:
www.kela.fi – kuntoutus – työikäisille – selvitykset ja tutkimukset
Näkövammaisten Keskusliitto, työllisyysneuvoja Eero Hyvärinen, 09 3960 4485 tai 050 378 3576