Aluesihteerien kuukausitiedote 1.8.2013
Kun mat­kus­tat, avus­ta­mi­nen ase­mil­la ja ter­mi­naa­leis­sa

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada maksutonta avustamispalvelua asemilla ja terminaaleissa. Tämä tiedote kertoo lyhyesti missä ja millaista apua on saatavilla sekä kuinka tulee toimia, että tämän avun saa. Nämä vammaisten matkustajien oikeudet on määritelty EU-asetuksissa.

Rautatieasemat

Vammainen henkilö voi saada avustusta junaan siirtymiseen ja junasta poistumiseen kaikilla palveluasemilla. Avustamisvaraus tulee tehdä viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua joko VR:n lipunmyynnistä tai VR:n asiakaspalvelusta puh. 0600 41 900 (1,99 euroa puhelu +pvm). Helsingin asemalla avustajapalvelu varataan Helsingin asemapalvelusta puh. 040 8621 421 tai puh. 0307 21 422.

Avustuspisteeseen saavutaan puoli tuntia ennen junan lähtöä. Avustamisvarausta tehdessäsi varaudu ilmoittamaan yhteystietosi ja syntymäaikasi, matkustuspäiväsi ja matkareittisi (mistä minne), junien lähtöajat ja numerot sekä vaunujen ja paikkojen numerot. Lisäksi tulee kertoa millaista apua tarvitset ja onko sinulla matkatavaroita sekä muut tärkeäksi kokemasi erityistarpeet, esim. käyttämäsi apuvälineet.

Linja-autoasemat

Vammaisella on oikeus saada apua matkustamiseen liittyvissä ongelmissa. Oikeus avustamiseen edellyttää, että avuntarpeesta ilmoitetaan vähintään 36 tuntia ennen matkaa ja avustamispisteessä ilmoittaudutaan viimeistään ilmoitettuna määräaikana tai jos sitä ei ole ilmoitettu, vähintään 30 minuuttia ennen lähtöaikaa. Joukkoliikennelain muutos tuli voimaan 1.7.2013. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi nimeää ne terminaalit, joissa vammaisia ihmisiä avustetaan lain voimaantulon jälkeen.

Laivaterminaalit


Vammaisella henkilöllä on oikeus saada apua satamissa, alukseen nousemisessa ja aluksesta poistumisessa. Avuntarpeesta on ilmoitettava viimeistään 48 tuntia ennen avun tarvetta laivayhtiölle tai matkatoimistolle. Satamaterminaalin avustuspisteeseen on saavuttava laivayhtiön ilmoittamana aikana tai viimeistään tunti ennen aluksen lähtöaikaa. Matkan aikana aluksella saa apua tarvittaessa WC-tiloihin siirtymisessä.

Vammasta tulee ilmoittaa aina matkaa varatessaan. Matkatoimisto, matkanjärjestäjä tai laivayhtiö voi turvallisuus- tai muista erityissyistä edellyttää, että vammaisen henkilön seurassa matkustaa avustaja. Tällöin avustajan matkasta ei peritä maksua. Tarkista kuitenkin aina avustajan matkan maksuttomuus laivayhtiöltä.

Lentokentät

Avustamispalvelu tilataan matkatoimistolta tai lentoyhtiöltä matkavarauksen yhteydessä tai viimeistään 48 tuntia ennen lennon lähtöä, puh. 010 804 042. Lentoasemalla ilmoittaudutaan lähtöselvityksessä tai kutsupisteellä. Avustaja auttaa lähtöselvityksessä, turvatarkastuksessa sekä porttialueella lentokoneen sisälle asti. Matkalta takaisin palattaessa avustetaan lentokoneesta terminaaliin ja pysäköintialueille, julkisen liikenteen pysäkeille tai taksipysäkeille.