Vi­deot

Videoiden tarkoituksena on esitellä väläyksiä näkövammaisten arjesta.

Paketti sisältää lyhyitä videoklippejä ja Askel-lyhytelokuvan. Askel on suunnattu vanhemmille oppilaille. Paketista voi valita mieleisensä videokokonaisuuden. Videoihin liittyy kysymyksiä, joiden tarkoituksena on herättää keskustelua ja niihin ei välttämättä ole oikeita vastauksia. Tämän vuoksi keskustelut tulee käydä aikuisen johdolla.

Videoihin liittyvät kysymykset

1. Liikkumista näkövammaisen silmin

Videossa käydään läpi, miten näkövammaista pitäisi opastaa. Videolla esitetään myös itsenäistä liikkumista valkoisen kepin avulla.

2. Näkövammasta

Erilaiset näkötilanteet kuten häikäisy, putkinäkö, syvyysnäkö ja kontrastit, hämäräsokeus ja alentunut värinäkö vaikuttavat näkövammaisen elämään. Edellä mainituista tilanteista on videolla havainnollistavaa kuvamateriaalia.

3. Oppitunti

Videossa kuvataan oppituntia, jossa näkövammainen on näkevien kanssa. Video esittää näkövammaisen huomioimista oppitunnilla, esimerkiksi viittaamistilanteessa. Sosiaaliset suhteet ja kavereiden löytäminen ovat tärkeitä koulussa myös näkövammaiselle. Videossa esitetään tilanne, jossa näkevä kaveri kohtaa näkövammaisen.

4. Liikuntatunti

Liikunta on oppiaine, joka vaatii soveltamista näkötilanteen mukaan. Videossa luokkakaveri neuvoo näkövammaista kaveriaan. Tällä halutaan antaa idea siitä, että auttajan ei aina tarvitse olla avustaja tai opettaja. Myös oikeanlainen neuvontatapa näkyy. Samalla videolla esitetään myös pätkä näkövammaisesta juoksemassa yhdessä kaverin kanssa ”opaslenkkiä” käyttäen.

5. Kotiaskareet

Videolla oppilas tulee koulusta kotiin, menee keittiöön ja laittaa itselleen välipalaa. Video esitetään ilman kuvaa näytön ollessa musta. Video pysäytetään kysymysmerkki kohtaan, jonka jälkeen oppilaat saavat arvata, mitä videossa tapahtuu. Tämän jälkeen video näytetään loppuun. Tällä videolla halutaan havainnollistaa, mikä kuvailun merkitys on näkövammaiselle.

1. Opastus ja kepittely + erilaiset näkövammat

 • Millä tavoin näkövammaista opastetaan? Miksi?
 • Millaisissa tilanteissa näkövammainen saattaa tarvita näkevän oppaan?
 • Voiko vieras ihminen mennä opastamaan näkövammaista esim. kaupungilla?
 • Mistä näkövammaisen tunnistaa?
 • Mitä valkoinen keppi kertoo ja miten sitä käytetään?
 • Mitä kaikkia liikkumisen apuvälineitä on?
 • Kuinka paljon näkövammainen voi nähdä?
 • Millaisia näkövammoja esimerkiksi on?
 • Millaiset asiat tulisi huomioida ympäristössä ja tiloissa? Mikä on tärkeää sokealle, mikä heikkonäköiselle?

2. Oppitunti

 • Miten opettaja voi ottaa huomioon näkövammaisen oppilaan?
 • Millaisia eri apuvälineitä näkövammainen voi opiskelussa käyttää?
 • Millaisissa tilanteissa mikäkin apuväline voisi olla sopiva?
 • Miten luokkakaverit voivat ottaa huomioon näkövammaisen toverin?
 • Mikä on tärkeää näkövammaisen kohtaamisessa? (”Hei, Antti tässä” -tervehdys)
 • Arvioikaa kuinka suuri osa oppituntien opetuksesta perustuu visuaaliseen materiaaliin; kuviin, videoihin ja muuhun luokan edessä esitettävään näkemiseen perustuvaan materiaaliin? Enemmän kuin puolet, vähemmän kuin puolet?

3. Liikuntatunti

 • Mitä tulisi huomioida ohjeiden antamisessa, jotta näkövammainen voisi paremmin osallistua tuntiin?
 • Onko neuvojan aina pakko olla opettaja tai avustaja, vai voiko kaverikin tehdä jotain?
 • Mitkä liikuntalajit sopivat näkövammaiselle, mitkä eivät?
 • Miten erilaisia lajeja voisi soveltaa?
 • Kumpi mahtaa olla hauskempaa: se että näkövammainen saa tehdä yhdessä kavereiden kanssa asioita liikuntatunnilla, vai se että hänet eristetään tekemään jotakin yksin?
 • Millainen on juoksun opaslenkki ja mitä se mahdollistaa?
 • Onko opaslenkillä vaikeaa juosta?

4. Kotiaskareet

 • Mitä videolla tapahtui?
 • Miltä tuntui keskittyä vain ääniin, kun kuvaa ei nähnyt?
 • Oliko videota hankalaa seurata?
 • Miltä mahtaa näkövammaisesta tuntua, jos koulussa katsotaan videota, joka perustuu kuvaan?
 • Miten voitaisiin helpottaa sitä, että näkövammaisen olisi helpompi seurata esim. videota? (haetaan esim. sanallista selitystä, kuvailutulkkausta yms.)

Askel-lyhytelokuva

Askel on tarina tavallisista nuorista, Roosasta ja Niinasta, joiden elämässä mukana kulkee näkövamma. Mietittävää on kaverisuhteissa, koulunkäynnin kiemuroissa ja pojissa. Tahoillaan tytöt ottavat askeleita kohti tulevaa.
Niina lähtee kaverinsa mukana katsomaan bändiä, jonka kitaristi Markus saa vatsanpohjassa kipristelemään. Bändin laulaja Julius on myös näkövammainen, vaikkei sitä heti huomaa. Keikan jälkeen on helppo hymyillä, kun seuraava tapaaminen on jo sovittu.
Koulussa kaikki ei aina suju ongelmitta, mutta onneksi opettajilla on keinoja ratkaista asioita. Roosa ylittää itsensä liikuntatunnilla ja lähtee kaverinsa Nellin innostamana kokeilemaan uutta harrastusta, judoa. Poikiakaan ei kuvioista puutu, kun luokkatoveri Ville koettaa saada Roosan huomiota.
Askel on kuvaus näkövammaisten nuorten arjesta. Samalla se antaa tietoa näkövammaisuudesta ja elämästä aistirajoitteen kanssa.
Ohjaus: Mikko Halonen
Pääosassa: Raisa Kuusela, Ella Ahlberg, Lotta Lundell, Tommi Kivistö, Mikael Lehdes ja Arttu Saarela.
Askel-lyhytelokuva on toteutettu Euroopan nuorisotoimintaohjelma Youth in Actionin tuella.
Tuotanto: Näkövammaisten Keskusliitto ry/nuorisotoimi/Nutor

Kysymyksiä Askel-videoon

 • Millaisia asioita näkövammainen nuori joutuu miettimään esim. uuteen paikkaan mennessä, joita ehkä näkevän ei tarvitse miettiä?
 • Miten koulukaverit voivat ottaa näkövammaisen huomioon? Entä opettajat?