Tie­don­hal­lin­ta­pal­ve­lu­jen asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te

1. REKISTERINPITÄJÄ

Näkövammaisten liitto
000 30 IIRIS, PL 30
puh. (09) 396 041
fax: (09) 3960 4345

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA YHTEYSHENKILÖ

Vastuuhenkilö:
Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja
Näkövammaisten Keskusliitto ry.
puh. (09) 3960 4007

Yhteyshenkilö:
Sari Väkeväinen
toimistosihteeri
Näkövammaisten Keskusliitto ry.
puh. (09) 3960 4023

3. REKISTERIN NIMI

Tiedonhallintapalvelun asiakastietorekisteri (Asteri)

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Näkövammaisten Keskusliiton Tiedonhallintapalvelun ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito;

Tekijänoikeuslain 17. pykälän perusteella vain näkövammaisille asiakkaille suunnattavien erityispalvelujen hallinta;

Mikrolainaamon asiakkuuteen ja lainausmaksuihin liittyvien tietojen hallinta;

  • maksullisten palvelujen osalta maksutapahtumatietojen ja laskutusyhteystietojen ylläpito;
  • palvelutuotteiden toimitusosoitteiden ylläpito;
  • palvelutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen;
  • tilastollisen tutkimuksen suorittaminen;

Henkilötietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä Näkövammaisten Keskusliiton muiden henkilörekisterien henkilötietojen kanssa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelu on tarkoitettu näkövammaisille ja kuurosokeille henkilöille sekä rajoitettuna näkövammaistyötä tekeville henkilöille / tahoille.

Asiakasrekisteri sisältää henkilötiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä yhteydenpidon kannalta. Rekisteriin tarvitaan tiedot kuulosta, näkötilanteesta ja mahdollisesta muusta atk-laitteiston käsittelyä hankaloittavasta vammasta, jotta

  • tekijänoikeuslain 17 pykälän suoma erityisoikeus toteutuisi valvotusti
  • käyttäjätuki kykenisi antamaan oikeanlaista palvelua asiakkaan rajoitteet huomioiden
  • materiaali ja mahdolliset laitteistot pystyttäisiin toimittamaan oikeanlaisina

Rekisteri sisältää tietoja atk-laitteistosta ja asiakkaan käyttötaidoista laitteiston asennuksia ja käyttäjätukea varten. Tietojen perusteella suunnitellaan järjestettävät atk-kurssit ja oppimateriaalit.

Rekisterin tiedoista kootaan automaattisesti myös sähköpostitusosoitteet sisältävä luettelo, josta näkyy nimi, asuinkunta sekä sähköpostiosoite. Asiakas voi kieltää nimensä julkaisemisen ko. luettelossa. Luettelo tarvitaan ennenkaikkea palveluiden automaattisen ylläpidon käyttöön.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilö- ja yhteystiedot:

Sukunimi
Etunimet
Kutsumanimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelin kotiin
Puhelin työhön
Puhelin muu
Syntymäaika
Sukupuoli
Äidinkieli
Käyttökieli
Asuinkunta
Ammatti / Asema
Toiminta
Koulutusaste

Tiedot terveydentilasta:

Lukunäkö
Näkövammautumisikä
Kuulo
Muu vamma, joka voi vaikuttaa atk-laitteiston käyttöön tai on syytä huomioida

Jäsenyys yhdistyksessä:

Jäsenyys Näkövammaisten Keskusliitossa, Suomen Kuurosokeat ry:ssä tai Finlands Svenska Synskadade rf:ssä (jos NKL:n alueyhdistyksen taikka FSS:n tai sen alueyhdistyksen jäsen, ei muuta näyttöä näkövamman olemassaolosta vaadita; tietoja tarvitaan myös oikean käyttäjätukitahon määrittelemiseksi)

Tietoja atk-laitteistosta, palvelun käytöstä ja oppimateriaalista

Oppimateriaalin muoto
Käyttöjärjestelmä
Käytössä olevat apuvälineet
Tiedot modeemista
Internet-yhteyteen liittyvät tiedot
ATK-käyttötaidot
Tulossa olevat atk-koulutukset
Tarvittava opetus Tiedonhallintapalvelun asiakasohjelmien käyttöön
Viimeisin yhteydenotto palvelimeen
Tieto niistä sähköisistä keskustelualueista, joihin asiakas on liittynyt tai pyytänyt ylläpitoa hänet liittämään

Automaattisesti syntyvästä yhteyslogitiedostosta on lisäksi ylläpitohenkilökunnan mahdollista tarkistaa tietoliikenneyhteyteen liittyviä seikkoja kuten yhteyden laatu, ajankohta, yhteysongelmat ja hakupyynnöt. Anonyymina keskustelualueille lähetetyistä viesteistä jää myös talteen tieto kirjoittajan oikeasta henkilöllisyydestä.

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET / SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaan täyttämästä ilmoittautumislomakkeesta ja hänen mahdollisesti lomakkeen mukana toimittamastaan lääkärin tai asiantuntijan lausunnosta (lausunnot näkövammasta). Tilastollista tietoa saadaan myös tietoliikenneyhteyksistä syntyvistä seurantalogeista.

Asiakkaan kanssa tehdyssä käyttösopimuksessa asiakas sitoutuu lisäksi antamaan pyydettäessä palvelun käyttöön liittyviä tietoja tutkimustarkoitukseen.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET / SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteristä luovutetaan tietoja vain tilastolukuina tutkimustarkoituksiin, aineiston tuottajille sekä Näkövammaisten järjestöjen käyttöön.

Luovutettavista tiedoista ei voi päätellä yksittäisen asiakkaan henkilöllisyyttä.

8. REKISTERIN SUOJAAMISEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

Asiakasrekisteriin kuuluu myös paperimuotoisten haku- ja sopimuslomakkeiden arkistot liitteineen.

Paperimuodossa olevat rekisteriasiakirjat säilytetään henkilökunnan valvonnassa olevissa toimistotiloissa, jonne ulkopuolisilla ei ole vapaata pääsyä ja jotka työajan ulkopuolisena aikana ovat lukittuina.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Atk-pohjaiseen rekisteriin ei pääse käsiksi avoimesti internetin kautta. Sen käsittelyyn tarvitaan erikseen annettavat oikeudet, käyttäjätunnus sekä salasana. Lisäksi rekisterin eri osiin on pääsy vain oikeusluokituksen mukaisesti.