Pis­te­kir­joi­tuk­sen pe­rus­teet

Pistekirjoitus on sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten ihmisten luku- ja kirjoitustaito. Pistekirjoitus, äänitteet, näkemisen apuvälineet ja tietotekniset ratkaisut ovat toisiaan täydentäviä tiedonsaantitapoja.

Tärkeä pistekirjoitustaito

Ranskalaisen Louis Braillen vuonna 1825 kehittämä pistekirjoitus on kohokirjoitusta, jota luetaan sormin. Pistekirjoitus ei ole kieli vaan kirjoitusjärjestelmä, joka on perustaltaan samanlainen kaikkialla maailmassa.

Braillen pistekirjoitusjärjestelmässä on kuusi pistettä, joista voidaan muodostaa 63 erilaista pistemerkkiä kuten aakkoset ja välimerkit. Loput merkeistä muodostetaan yhdistelemällä.

Suomessa on noin 1500 - 2000 pistekirjoituksen käyttäjää. Suurin osa näkövammaisista ihmisistä on heikkonäköisiä, jotka pystyvät sopivien apuvälineiden avulla lukemaan painettua tekstiä.
Sokealle tai vaikeasti heikkonäköiselle ihmiselle pistekirjoitustaito on avain itsenäiseen tiedonsaantiin. Pistekirjoituksen hallitseminen on välttämätöntä mm. kielen oppimisessa: vain itse lukemalla voi oppia sanojen oikeinkirjoituksen. Julkisissa tiloissa olevat pistemerkinnät auttavat liikkumisessa ja asioinnissa. Pistekirjoituksella voi tehdä muistiinpanoja ja merkitä tarve-esineitä.

Monikäyttöinen pistekirjoitus

Erikoismerkit

Pistekirjoitusta kehitetään nykyaikaisia tarpeita vastaavaksi. Kirjainten tai merkkien uudistuessa kehitetään pistekirjoitusjärjestelmään vastaava merkki.

Matematiikan, fysiikan ja kemian kaavoilla on omat merkkinsä. Nuotit, neulemerkit ja pelikorttien symbolitkin voidaan kirjoittaa pistekirjoituksella. @-merkki on esimerkki uusimmista pistemerkeistä. Suomessa käyttöön otettavista merkeistä päättää Braille-neuvottelukunta.

Pistejärjestelmä tietotekniikassa

Tietokoneeseen liitettävissä apuvälineissä kuten pistekirjoitusnäytöissä käytetään 8-pisteistä kirjoitusjärjestelmää. Ylimääräiset alapisteet antavat lisäinformaatiota ja säästävät tilaa. Niillä merkitään esimerkiksi isot alkukirjaimet, jotka yleensä vaativat erillisen merkin. Pistekirjoituksen jo osaava oppii kahdeksan pisteen järjestelmän yleensä vaivattomasti.

Lyhennekirjoitus

Pistekirjoitus vie noin kolme kertaa enemmän tilaa kuin mustapainettu kirjoitus. Kirjoituksen tiivistämiseksi joissakin kielissä, mm. englannissa ja saksassa käytetään lyhennekirjoitusta. Suomessa ei kuitenkaan käytetä lyhennekirjoitusta.

Pistekirjoituksen tuottaminen

Pistekirjoitusta tuotetaan

  • pistekirjoitustaululla ja pistimellä
  • mekaanisella tai elektronisella pistekirjoituskoneella
  • tietokoneeseen liitettävällä pistetulostimella
  • pistepainokoneilla Näkövammaisten liiton kirjapainossa

Pistekirjoitustarrat kirjoitetaan dymonauhakirjoittimella tai pistekirjoituskoneella muoville.

Lisäksi on olemassa elektronisia muistiinpanolaitteita, jotka perustuvat pistekirjoitusjärjestelmään (mm. Memona Plus).

Lisätietoa www-sivuillamme

Lisätietoa muilla www-sivuilla