Liik­ku­mis­tai­don oh­jaus ko­ti­paik­ka­kun­nal­la

Näkövammainen voi halutessaan hakea liikkumistaidon ohjausta myös omalla kotipaikkakunnallaan esimerkiksi itselleen tärkeiden reittien ja toimintaympäristöjen harjoitteluun.

Liikkumistaidon ohjausta voi hakea joko oman alueen keskussairaalan näönkuntoutuskeskuksesta tai kotikunnan sosiaalitoimesta (vammaispalveluista).