Kult­tuu­ri

Eri puolilla Suomea on näkövammaisille suunnattua tai muuten vain esteetöntä kulttuuritoimintaa. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry on Näkövammaisten liiton jäsenyhdistys, joka tukee näkövammaisten kulttuuriharrastusta ja edistää kulttuuritapahtumien saavutettavuutta.

Lisätietoja