Apu­vä­li­nei­den ha­ke­mi­nen

Näkövammaisella ihmisellä on oikeus saada vammansa vuoksi tarvitsemiaan apuvälineitä lääkinnällisenä tai ammatillisena kuntoutuksena, jolloin apuvälineet kustantaa joko julkinen terveydenhuolto tai Kela. Kysy lisätietoja alueelliselta oikeuksienvalvonnan asiantuntijaltatai keskussairaalan kuntoutusohjaajalta.

Jos näkövamman on aiheuttanut työtapaturma, liikennevahinko tai ammattitauti, maksaja saattaa olla

 • Vakuutuskuntoutus yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa
 • Valtiokonttori tai Potilasvahinkokeskus
 • Maatalousyrittäjien Eläkelaitos.

Hakemukseen tulee aina liittää lääkärin lausunto. 

Apuvälinekartoitus

Apuvälineitä sovitetaan apuvälinekartoituksessa, joka tehdään apuvälineen maksajan kustannuksella joko Näkövammaisten liitossa tai keskussairaalan näönkuntoutusyksikössä. Apuvälinekartoituksen perusteella laaditaan suositukset tarpeellisista apuvälineistä.

Kotiin

Näkövammainen ihminen voi saada päivittäisiin ja henkilökohtaisiin toimintoihinsa sellaisia apuvälineitä, jotka edistävät hänen itsenäistä selviytymistään ja omatoimisuuttaan.

Terveyskeskuksen myöntämät apuvälineet

Terveyskeskus myöntää näkövammaisen asiakkaan käyttöön edulliset apuvälineet kuten

 • suurennuslasit
 • sanelin
 • valkoinen keppi
 • matkapuhelimen ruudunlukuohjelma

Keskussairaalan myöntämät apuvälineet

Keskussairaala myöntää näkövammaiselle asiakkaalle kotikäyttöön kalliit ja vaativat apuvälineet kuten

 • kalliit optiset apuvälineet
 • lukutelevisio
 • tietokoneen apuvälineohjelmat
 • tietokoneeseen liitettävät lisälaitteet ja tarvittavat ohjelmat)
 • opaskoira

Kunnan sosiaalitoimen myöntämä tuki

Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää Vammaispalvelulain perusteella tukea sellaisten apuvälineiden hankintaan, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kunnan sosiaalitoimi voi maksaa puolet laitteen hankintahinnasta.

Näitä voivat olla esimerkiksi

 • tandem-pyörä
 • tietokone
 • kodinkoneet

Opiskeluun ja työhön

Kela myöntää ne apuvälineet, jotka näkövammainen tarvitsee vammansa vuoksi joko opiskelussa tai työssä. Myöntämisen perusteena yleensä on, ettei hakija vian tai vamman vuoksi selviydy opiskelustaan tai työstään ilman näitä apuvälineitä tai se olisi kohtuuttoman raskasta.

Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi

 • optiset apuvälineet
 • tietokone
 • Daisy-kuuntelulaite
 • pistenäyttö
 • pistekirjoitustulostin
 • apuvälineohjelmat