Nä­kö­vam­man ai­heut­ta­mia on­gel­mia

Yleisimpiä käytännön ongelmia, joita näkövamma aiheuttaa liikkumisessa, asioimisessa ja ympäristön hahmottamisessa.

Ympäristön havainnoimisen ongelmia

 • orientoituminen eli suunnistautuminen
 • etäisyyksien arviointi
 • tasoerojen havaitseminen
 • puutteellinen värinäkö
 • hämäräsokeus
 • häikäistyminen
 • puutteellinen näkökenttä
 • sopeutumattomuus valaistustason muutoksiin
 • kompastuminen, putoaminen tai törmääminen

Pidä kulkuväylät vapaina ja merkitse rakennustyöt suojakaiteilla.

Sosiaalisen kanssakäymisen haasteita

 • kyvyttömyys tunnistaa ihmisiä ulkonäön perusteella
 • vaikeus havaita ilmeitä ja eleitä
 • katsekontaktin huomaaminen ja siihen vastaaminen usein mahdotonta

Kun haluat kiinnittää näkövammaisen henkilön huomion, sano jotakin tai kosketa häntä kevyesti olkapäähän. 

Lisätietoa www-sivuillamme