Hen­ki­lön il­moit­ta­mi­nen nä­kö­vam­ma­re­kis­te­riin

Näkövammaisena rekisteriin ilmoitetaan pysyvästi näkövammainen henkilö, jonka paremman silmän korjattu näöntarkkuus on vähemmän kuin 0.3 tai jolla on muu vastaava näön alentuma.

Ilmoitus tehdään sekä kaikista uusista tapauksista, että myös sellaisista vanhoista tapauksista, joissa näkö on merkitsevästi muuttunut tai joiden mahdollinen aiempi ilmoittaminen on epäselvää.

Ilmoituksen näkövammaisesta tekee silmätautien erikoislääkäri tai sairaalan silmätautien yksikkö.

Ilmoituslomakkeen voi täyttää myös esimerkiksi sairaalan kuntoutusohjaaja tai näönkäytönopettaja, mutta lomakkeen sisällön varmentaa silmäyksikön lääkäri allekirjoituksellaan. Ilmoitusta ei voi tehdä näkövammainen itse.

Ilmoituksen tekijälle

  • Tulosta ilmoituslomake internetistä tai tilaa se Näkövammarekisteristä
  • Lähetä lomakkeen alkuperäinen kappale Näkövammarekisteriin
  • Ota lomakkeesta kopio itsellesi
  • Postimaksua ei tarvita, jos käytät rekisteristä tilattavaa palautuskuorta
  • Palautusosoite on painettu lomakkeen alkuun
  • Ilmoituslomakkeita ja palautuskuoria saa maksutta Näkövammarekisteristä

Täyttöohje kohta kohdalta

Kohta 1. Henkilötiedot

Potilaan nimi ilmoitetaan mahdollisimman täydellisenä, myös entiset nimet, mikäli ne ovat tiedossa. Henkilötunnus on erityisen tärkeä tieto lomakkeella olevien tietojen tarkastuksessa ja tallentamisessa. Voidaan käyttää myös henkilötiedot sisältävää tarraa.

Kohta 2. Diagnoosi

Näkövamman aiheuttanut diagnoosi tai diagnoosit ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti ja täydellisesti niiden sairauksien osalta, jotka ovat potilaan näköä huonontaneet. Ensimmäiseksi diagnoosiksi merkitään välitön näkövamman syy, eli se sairaus, joka on viimeksi huonontanut potilaan paremman silmän näköä niin, että hänestä on tullut näkövammainen. Diagnoosinumeroa ei tarvitse merkitä, koska näkövammarekisteri käyttää omaa diagnoosikooditustaan.

Lomakkeeseen merkitään myös oireyhtymä, jonka osana silmäsairaudet ovat, esim. cataracta congenita (syndroma rubeotica).

Kohta 3. Monivammaisuus

Tässä kohdassa ilmoitetaan rastimalla asianomaiset ruudut, onko potilaalla jokin muu vamma tai sairaus, jolla on merkitystä näkövammaisuutta arvioitaessa.

Kohta 4. Etiologia

Näkövamman etiologia merkitään rasteilla asianomaisiin ruutuihin. Mikäli tarkempi etiologia on tiedossa, se ilmoitetaan myös.

Kohta 5. Vammaisuuden kesto

Ilmoitetaan vammautumisvuosi (ja kuukausi).

Kohta 6. Näöntarkkuus

Näöntarkkuus ilmoitetaan parhaalla refraktiokorjauksella.

Kohta 7. Näkökenttä

Näkökenttätutkimus oletetaan tehdyn Goldmannin perimetrillä V/4 tai vastaavalla menetelmällä.

Kohta 8. Ilmoittaja

Annetaan ilmoittajan yhteystiedot. Merkitään onko kyseessä sairaala tai yksityisvastaanotto.