Mi­ten nä­kö­vam­mai­suus il­me­nee?

Näöntarkkuus

Näöntarkkuus ilmaisee henkilön kykyä erottaa yksityiskohtia. Normaali näöntarkkuus on 1.0 tai enemmän.

Näkökenttä

Näkökentällä tarkoitetaan aluetta, jonka henkilö voi nähdä samanaikaisesti katsoessaan tiettyyn kohteeseen. Näkökentän keskiosassa on tarkan näön alue, jota käytetään mm. lukiessa. Äärialue taas on tärkeä liikkumisessa ja käytännön toiminnoissa sekä hämärässä valaistuksessa.

Näkökentässä voi ilmetä seuraavanlaisia ongelmia:

Kuva koirasta. Kuvan keskellä on sumea alue.

Näkökentän keskeinen puutos

Kuva koirasta. Kuvan laidoilla on sumea alue.

Putkimainen näkökenttä

Kuva koirasta. Kuvassa on epäsäännöllisiä sumeita alueita.

Toiminnallisesti epätasainen näkökenttä

Kuva koirasta. Kuvan oikea laita on sumea.

Näkökentän toisen puoliskon puutos

Kontrastien erotuskyky

Kontrastien erotuskyvyllä tarkoitetaan kykyä erottaa vierekkäisten pintojen vaaleusaste-eroja. Hahmojen, muotojen ja yksityiskohtien erottaminen perustuu kontrastien havaitsemiseen.

Värinäkö

Värinäkö ilmaisee silmän kykyä erottaa värisävyjä. Värinäön heikkeneminen voi liittyä silmänpohjan ja näköratojen vikoihin.

Silmän mukautuminen eri etäisyyksille

Silmän linssin eli mykiön mukautuminen eri etäisyyksille heikkenee yleensä iän myötä. Näkövammaisella saattaa olla heikko silmien mukautumiskyky varhaislapsuudesta lähtien.

Silmän sopeutuminen valoon ja hämärään

Silmien sopeutuminen muuttuviin valaistusolosuhteisiin on heikkonäköisellä usein hidastunut ja heikentynyt. Esimerkiksi siirtyminen kirkkaasta ulkoilmasta sisätilan hämärään aiheuttaa näkökyvyn lyhytaikaista heikkenemistä eli hämäränäkemisen ongelmaa. Vastaavasti siirtyminen pimeästä valoisaan tilaan aiheuttaa häikäisyongelmia tavallista enemmän.

Silmälihasten toiminta

Näkövammaisilla voi esiintyä monenlaisia silmälihasten toiminnan poikkeavuuksia. Synnynnäisesti näkövammaisilla esiintyy ns. värveliikettä, joka on tahdosta riippumatonta vaakasuoraa, pystysuoraa tai pyörivää liikettä. Myös karsastus on tavallista. Silmälihasten hallintavaikeudet huonontavat etäisyyksien arviointikykyä.