Sel­vi­tys kul­je­tus­pal­ve­lu­jen to­teut­ta­mis­ta­vois­ta ja suun­ni­tel­luis­ta muu­tok­sis­ta Hel­sin­gin ja Uu­den­maan nä­kö­vam­mai­set ry:n toi­mia­lueel­la 2005

Förbundet Finlads Svenska Synskadade rf.
Näkövammaisten Keskusliitto ry.
Suomen Kuurosokeat ry.

Toimittaneet
Päivi Ritvanen ja Matti Ojamo

Työryhmä: Monica Andersson, Vesa Hakkoomäki, Riina Paasikoski, Jaana Penttilä, Heli Sundelin, Minna Ågrén