INK - Ikään­ty­nei­den heik­ko­nä­köis­ten hen­ki­löi­den näön­kun­tou­tus­me­ne­tel­mien ke­hit­tä­misp­ro­jek­ti

Näkökeskus Visio,
Näkövammaisten Keskusliitto ry