Heik­ko­nä­köis­ten las­ten ja nuor­ten tie­don­saan­nin edis­tä­mi­nen ja op­pi­mis­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­nen

Tutkimusraportti 2003

Alatalkkari Anna-Maija
Degerman Kristiina
Laakso Riitta
Rudanko Sirkka-Liisa
Stjernvall Kristina

Näkökeskus Visio