Nä­kö­vam­man ai­heut­ta­jia

Suomessa yleisin näkövamman aiheuttaja on makuladegeneraatio eli silmänpohjan rappeuma.

Muita näkövamman aiheuttajia aikuisiällä ovat diabeteksesta johtuvat silmänpohjamuutokset, glaukooma eli silmänpainetauti sekä Retinitis pigmentosa ja muut perinnölliset silmänpohjan rappeumat, jotka aiheuttavat usein näkövamman jo nuorena aikuisena.

Työtapaturmien ja tulehdusten aiheuttamat näkövammat ovat vähentyneet, koska työsuojelua on tehostettu ja lääketiedettä kehitetty.

Lapsille näkövammoja aiheuttavat useimmiten synnynnäiset kehityshäiriöt ja näköhermoston viat. Keskosuuteen liittyvä näönmenetys on vähentynyt, mutta keskosuus on edelleen neljänneksi yleisin näkövamman aiheuttaja lapsilla. Vuosittain syntyvistä näkövammaisista lapsista noin 75 prosentilla on myös muita vammoja.

Kaihi eli harmaakaihi pystytään poistamaan leikkaamalla. Leikkauksen onnistuessa näkö palautuu normaaliksi, joten kaihin aiheuttama näkövammaisuus on Suomessa vähäistä.

Koko maailmassa

Yleisimpiä sokeuden syitä ovat kaihi, trakooma, jokisokeus ja glaukooma.

Heikkonäköisyyttä aiheuttavat eniten A-vitamiinin puute ja aliravitsemus.

Lisätietoa www-sivuillamme

Lisätietoa muilla sivuilla