Päivitetty 21.2.2018
Nä­kö­vam­mai­sur­hei­li­joi­den luo­ki­tus

In­ter­na­tio­nal Blind Sports Fe­de­ra­tion IB­SA

Kansainvälisessä näkövammaisurheilussa luokitus tapahtuu tarkan ohjeiston mukaan. Samoja periaatteita tulee noudattaa kotimaan luokituksissakin. On luokiteltava kaikki suomalaiset näkövammaiset, jotka haluavat osallistua näkövammaisurheiluun. Luokitus tehdään pääasiassa näöntarkkuus- ja näkökenttätulosten pohjalta. Kansainvälisiin kisoihin osallistuva näkövammainen urheilija pyytää silmälääkäriään täyttämään luokituslomakkeen (liite 1). Kotimaisiin kisoihin meneville on erillinen luokituslomake (liite 2).

Sokeiden ja toiminnallisesti sokeiden näköluokitus

LUOKAT B1-B3

B1 Täysin sokea tai näöntarkkuus heikompi kuin LogMAR 2.60 (eli visus-arvo on heikompi kuin 0.002).

B2 Näöntarkkuus LogMAR 1.50-2.60 (eli visus-arvot 0.002-0.03) ja/tai näkökentän halkaisija alle 10 astetta.

B3 Näöntarkkuus LogMAR 1.40-1.00 (eli visus-arvot 0.04-0.1) ja/tai näkökentän halkaisija alle 40 astetta.

Tutkimustila ja välineistö

  • Tutkimushuoneen kokosuositus 6m x 3m, säädettävä häikäisemätön valaistus
  • Mitataan tutkimusetäisyydet 1 m välein 6 m etäisyydelle asti, ja välimatkat merkitään lattiaan tai viereiseen seinään esim. valkoisella teipillä.
  • Silmälääkärin vastaanoton perusvälineistö -Linssimittari -Automaattirefraktometri, esim. NIKON Retinomax
  • Kineettinen perimetri, suositeltavin Goldmann (isopteri III/4)
  • Standardoitu heikkonäköisten näöntarkkuustesti, suositeltavin The SOSH Low Vision Chart (tilauosoite lopussa).

Luokitus silmälääkärin vastaanotolla

Tilausosoite:

The SOSH Low Vision Chart

(designed by the Student Optometry Service to Humanity Dept: W Nr 0400)

Matthews PCO Bookstore

Pennsylvania College of Optometry

Elkins Park Campus

8360 Old York Road

Elkins Park

PA 19027

www.pcobooks.com

pcobookstore@earthlink.net

Phone 2157801295

Fax 2157801294

Luokituksen kehittäminen

IPC classification code (2014) on hyväksytty käyttöön (lisätietoja internetissä). Koodia sovelletaan kaikkiin näkövammaisurheilulajeihin. Lähiajan tavoitteena on tutkia myös funktionaalista näköä, kuten dynaamista näöntarkkuutta, kontrastinäköä, liikkeen aistimista ja eri valaistustasojen vaikutusta näkemiseen.

Freiburg Acuity Test (FrACT) on lupaava tietokoneohjelmoitu näöntarkkuus- ja kontrastinäkötesti, optotyyppinä Landolt C-renkaat (lisätietoja www.michaelbach.de).

Liitteet luokituslomakkeisiin:

1. Näkökenttätutkimukset (Nämä tarvitaan kotimaisiin ja kansainvälisiin kisoihin meneville)

 Jos näkökentissä on muutoksia, näkökenttätulosteet on liitettävä. Näkökenttä on testattava full field -testillä (80 tai 120 astetta) ja 30, 24 tai 10 asteen keskeisellä testillä, riippuen silmäsairaudesta. Testausvälineenä on oltava Goldmann perimetri valokoko - ja intensiteetti III4. Myös Humphrey tai Octopus mahdollinen valokoolla III4.

  2. Lisätestit, jotka tehdään tarvittattaessa kansainvälisiin kisoihin meneville. Jos testi tehdään, rastita lomakkeeseen silmäsairaus sekä tehdyt lisätestit

 Diagnoosin täytyy vastata silmälöydöksiä ja näöntarkkuuden heikentymää. Jos silmälöydökset ovat selvät ja todennettavissa, lisätestejä ei tarvita.

Muutoin taulukon mukaisest lisätestit tarvitaan ja ne liitetään lomakkeeseen. Kaikkien lisätestien tuloksista on oltava lyhyt englanninkielinen selostus. Jos ne ovat vaillinaiset tai ne puuttuvat, luokittelua ei välttämättä pystytä tekemään ja urheilija ei voi osallistua kansainvälisiin kisoihin.Silmäsairaus
Vaadittava lisätesti
Right eyeLeft eye
Silmän etuosan sairaus
ei lisätestejä
Right eyeLeft eye
Makulan eli keskeisen verkkokalvon sairaudet
Makulan OCT, multifokaali/pattern ERG, VEP, pattern appearance VEP
Right eyeLeft eye
Perifeerisen verkkokalvon sairaudet
full field ERG, pattern ERG
Right eyeLeft eye
Näköhermon sairaudet
OCT, pattern ERG, pattern VEP, pattern appearance VEP
Right eyeLeft eye
Aivoperäiset, neurologiset sairaudet
pattern VEP, pattern ERG, pattern appearance VEP
Right eyeLeft eye