Va­lo­tut­ki­mus

Vision kehittämässä valohuoneessa tutkitaan valontarvetta, häikäistymistä ja hämäränäköä.

Valohuoneessa tutkitaan

  • valontarvetta
  • hämärä- ja valoadaptaatiota
  • häikäistymisherkkyyttä
  • erityissuodatinlasien tarvetta ja tyyppiä

Lisätietoa www-sivuillamme