Neu­rop­sy­ko­lo­gin pal­ve­lut

Neuropsykologin eritysasiantuntemusta tarvitaan, kun henkilön näön heikentymisen syynä on jokin neurologinen sairaus tai vamma. Liiton neuropsykologi tarjoaa myös osaamisalueeseensa kuuluvaa koulutusta.

Lapset

Lapsilla neuropsykologiset tutkimukset voivat kuulua yksilöllisiin sopeutumisvalmennusjaksoihin. Toiminnallisen näönkäytön kuntoutusohjelma on eräs näistä.

Neuropsykologi tekee muun muassa

  • heikkonäköisten ja sokeiden lasten neuropsykologisia tutkimuksia, esimerkiksi oppimisvaikeuksien selvittämistä
  • heikkonäköisten lasten toiminnallisten näönkäytön arviointeja, näönharjaannuttamisohjelmien suunnittelua ja ohjaustyötä vanhemmille

Aikuiset

Aikuisilla neuropsykologin palvelut sisällytetään kuntoutusohjelmaan aina jos se on tarpeen.

Neuropsykologi vastaa muun muassa

  • näkövammaisten ja näköongelmaisten henkilöiden neuropsykologisista tutkimuksista
  • näönkäyttöön liittyvästä neuropsykologisista tutkimuksista kuntoutumisjaksojen aikana

Koulutus

Näkövammaisten Keskusliitossa työskentelevän neuropsykologin erityisosaamisena on

  • näköjärjestelmän toiminta ja sen häiriöt
  • heikkonäköisen lapsen toiminnallisen näönkäytön arviointi ja harjaannuttaminen
  • lasten aivoperäiset näkövammat ja niiden kuntoutus

Lisätietoa www-sivuillamme