Tutkimuspalvelut

Optikkopalvelut

  • näöntarkastukset
  • työnäköselvitykset
  • silmälasi- ja aurinkolasisovitukset
  • erityissilmälasisovitukset lapsille ja aikuisille
  • ratkaisuja heikkonäköisten erityisongelmiin

Ortoptistin palvelut

  • piilokarsastusten ja karsastusten mittaaminen ja tutkimus
  • prismalasisovitukset
  • ortoptiset harjoitteet (silmäjumppa)

Näkökenttätutkimukset

Näkökenttätutkimuksella selvitetään näköjärjestelmän toimintaa ja tiettyjen silmä- ja yleissairauksien vaikutusta siihen.

Tutkimuslaitteet
Octopus on tietokoneohjelmoitu laite, jolla saadaan tarkka kuva silmän toimivasta näkökentästä. Testissä haetaan himmein valo, jonka tutkittava juuri ja juuri pystyy eri tutkimuspisteissä havaitsemaan. Tiedot saa tulostettua eri tavoin mm. värillisinä paperilla.

Goldmann on manuaalinen näkökenttätutkimuslaite.

Amsler Chart on näkökentän keskeisen 20º toiminnallisten häiriöiden testausmenetelmä.

Silmänpainemittaukset

Glaukooma (ent. viherkaihi) on sairaus, joka vaurioittaa näköhermon ja verkkokalvon hermosäikeitä. Taudin syytä ei tarkoin tunneta, mutta kohonnut silmänpaine on taudin tärkein riskitekijä. Terveen silmän silmäpaine on tavallisesti 10-21 mmHg (mmHg = elohopeamillimetri).

Tutkimuslaitteet
Silmänpainetta mitataan IKare-laitteella joko kertamittauksena tai vuorokausikäyränä.

Värinäkötutkimukset

Silmä välittää valon eri aallonpituuksien aiheuttamia subjektiivisia näköaistimuksia eli värejä. Värinäön heikkous voi olla joko synnynnäinen, perinnöllinen tai myöhemmin ilmenevä.

Tutkimuslaitteet
Värinäön heikkoutta voidaan testata Farnsworth-Munsell 15 ja 100, Lanthony 15 ja Precision Vision PV 16 nappulatesteillä sekä Ishihara 38 ja 24 -kirjatesteillä.

Kontrastiherkkyysmittaukset

Kontrastiherkkyydellä tarkoitetaan tarkasteltavan kohteen ja sen taustan valotiheyserojen aiheuttamaa erilaista näkemistä, eli vierekkäisten pintojen valotiheyserojen havaitsemiskykyä. Kontrastiherkkyyden ollessa normaali henkilö erottaa kohtalaisen vaalean merkin vaalealta taustalta. Tietyt silmä- ja yleissairaudet voivat heikentää kontrastien näkemistä.

Tutkimuslaitteet
Kontrastiherkkyystestit ovat joko juovasto- tai kuviotestejä. Käytämme mm. Vistech, Translucent Low Contrast Number Charts, Low Contrast Symbol Test, Low Contrast Sloan Letters.

Valontarvemittaukset

Eri silmäsairaudet aiheuttavat valontarpeen, häikäistymisherkkyyden ja hämäränäön muutoksia. Myös ikääntyminen voi tuoda mukanaan valaistukseen liittyviä ongelmia.

Valohuoneessa tutkimme valontarvetta, häikäistymistä, hämärä- ja valoadaptaatiota sekä erityssuodaninlaisen tarvetta ja tyyppiä. Tutkimuksista saat lausunnon ja reseptin.

Ajanvaraus

Sihteeri Iiris Mannonen, 09 3960 4481

Lisätiedot

Optikko, ortoptisti, näkövammaistaitojen ohjaaja Tuula Kääriäinen tuula.kaariainen@nkl.fi