Nä­kös­tel­lään! -kir­ja an­taa ideoi­ta nä­kö­vam­mais­ten ku­vail­mai­suun

Erityisopettaja Marjatta Lehtisen kirjoittama ja toimittama Näköstellään! on kuvailmaisun perusteos, joka antaa vinkkejä käsillä tekemiseen ja asioiden hahmottamiseen oman kehon avulla. Lehtinen on koonnut kirjaan ajanmukaista tietoa näkövammaisten oppilaiden erityistarpeista sekä käytännön vinkkejä ja hauskoja oivalluksia pitkän uransa varrelta näkövammaisten opettajana. Kirjasta on saatavilla myös näkövammaisille tarkoitettu tekstiversio pistekirjoituksella.

Näköstellään!-kirjan kansikuva

Kuopiolainen Lehtinen tekee kirjallaan pioneerityötä, sillä vastaavaa suomenkielistä aineistoa ei ole ennen ollut saatavilla. Teos on tarkoitettu näkövammaisten lasten vanhemmille, luokanopettajille ja erilaisten kerhojen ohjaajille sekä kaikille niille, jotka ovat tekemisissä näkövammaisten kuvailmaisun tai sen ohjauksen kanssa. Monet ideat ovat käyttökelpoisia kuvailmaisun lisäksi myös perusopetuksessa.

Lehtinen tarjoaa kirjassaan taustatietoa näkövammaisuudesta, käytännön ohjeita apuvälineiden, tekniikkojen ja materiaalien käyttöön sekä runsaasti vinkkejä harjoituksiksi kuvallisten töiden tekemiseen ja tutkimiseen. Tekstiä havainnollistavat lukuisat kuvat - 241-sivuisessa kirjassa on 231 kuvaa oppilastöistä ja opetustekniikoista. Kirjassa on lisäksi artikkeleita silmälääkäri, dosentti Lea Hyväriseltä, joka on kansainvälisesti tunnettu muun muassa kehittämistään lasten näön tutkimusmetodeista.

Marjatta Lehtinen on valmistunut kansakoulunopettajaksi Heinolan seminaarista vuonna 1971 ja näkövammaisten erityisopettajaksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1973. Hän on työskennellyt 30 vuotta Jyväskylän näkövammaisten koulussa, ensin luokanopettajana ja viimeiset vuodet opettajien ja avustajien kouluttajana.

Näköstellään-kirjan kustantamista ovat tukeneet Näkövammaisten lasten tukisäätiö, Näkövammaisopetuksen tuki ry, Sokeain ystävät ry, Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman sekä Suomen kulttuurirahasto.

"Henkistä tukea ja uskoa kirjan tarpeellisuuteen ovat lisäksi antaneet professori Kari E. Nurmi, Lea Hyvärinen, Näkövammaisten Keskusliiton lasten kuntoutusyksikkö, Celia-kirjasto ja Braille-toimikunta sekä monet muut ystävät ympärilläni", Lehtinen kiittää.

Kirjan voi tilata Näkövammaisten liiton kuntoutuksesta Anne Tiljanderilta, anne.tiljander@nkl.fi.  Kirjan hinta on 15 euroa + postikulut 6,50 euroa.

 

Näkövammaisten kuvailmaisuun liittyviä esineitä