Leo lär sig ge­nom att gö­ra

"En blind baby föds i familjen. Situationen är förvirrande och ny. Föräldrarna har tusentals frågor och ont om svar.

DVD:n om den blinda babyn i vardagen

  • Hur ska jag orka göra allt för mitt blinda barn?
  • Hur ska jag åstadkomma en bra och vanlig vardag som samtidigt är aktiv?
  • Hur är tusentals upprepningar möjliga?
  • På vilket sätt stöder jag barnet bäst: Ska jag vara en överbeskyddande eller uppmuntrande förälder?
  • Hur ska det blinda barnet få lika mycket erfarenheter som ett seende barn??

Dvd:n LEO LÄR SIG GENOM ATT GÖRA baserar sig på dessa frågor och handlar om den blinda babyn i vardagen.

De anvisningar och vinkar som presenteras på dvd:n lämpar sig för de flesta föräldrar med små barn, för terapeuter och personer som finns med i familjens vardag, Den stöder också interaktionen mellan babyn och föräldrarna.

Längd 17 minuter.

BESTÄLLNINGAR:

Synskadades förbund rf
Barnrehabilitering
+358 9 396 041

anne.tiljander(ät)nkl.fi

Pris 10 € (inkl. moms) + postningskostnader

Om betalaren är ett företag inom EU, krävs moms-nummer.

Leo oppii tekemällä DVD:n kansilehti