Työe­lä­ke­kun­tou­tus

Kuntoutuksella pyritään siihen, että työntekijä tai yrittäjä pystyisi sairaudestaan tai vammastaan huolimatta jatkamaan työelämässä.

Työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseksi. Työeläkekuntoutus on subjektiivinen oikeus. Kuntoutuspäätöksen saaneella on oikeus valittaa kuntoutustaan koskevasta päätöksestä sekä sisällöstä.

Ammatillista kuntoutusta voidaan myöntää, jos hakijalla on asianmukaisesti todettu sairaus tai vamma, joka aiheuttaa työkyvyttömyyden uhkan ja riskin joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle. Edellytyksenä on hakijan vakiintunut työelämäsuhde, eli hänellä tulee olla riittävän pitkä työhistoria ja ansaittua työeläketurvaa.

Työeläkejärjestelmän ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat työkokeilu, työhönvalmennus, ammatillinen koulutus tai muu ammatillinen kuntoutus kuten elinkeinotuki. Kuntoutus-Iiriksessä työeläkekuntoutuksena järjestetään työkunnon selvityksiä, joissa tehdään suunnitelma työelämässä jatkamista varten (kuntoutustutkimus).

Kuntoutus- ja työhönpaluusuunnitelman valmisteleminen jatkuu yhteistyössä Näkövammaisten liiton erityistyöntekijöiden ja työnantajan, työvoimahallinnon tai Arlainstituutin kanssa. Suunnitelmaan perustuvaa ammatillista kuntoutusta haetaan kuntoutushakemuksella työeläkeyhtiöltä. Kuntoutus-Iiriksessä jatko voi olla esimerkiksi ammatillisten mahdollisuuksien arviointijakso tai ammatillisen kuntoutuksen edellyttämä peruskuntoutus.