Kun­tou­tus­ra­ha

Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta, kun et kuntoutuksen aikana pysty tekemään työtä. Muita kuntoutuksen ajan etuuksia ovat ylläpitokorvaus ja harkinnanvarainen kuntoutusavustus.
Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja osallistumasi kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esimerkiksi Kelasta tai työterveyshuollosta.
Lisäksi Kela voi maksaa nuoren kuntoutusrahaa, jonka saaminen ei edellytä kuntoutuspäätöstä. Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 16–19-vuotiaalle nuorelle, joka tarvitsee tehostettua kuntoutusta.
Et voi saada kuntoutusrahaa, jos saat
  • Vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkelain tai työeläkelakien perusteella
  • Pakollisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvamma- tai sotilastapaturmalain perusteella myönnettyä täyttä ansionmenetyskorvausta.

Hakuaika

Hae etuutta 4 kuukauden kuluessa kuntoutuksen aloittamisesta. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu ja paljonko tukea saat. Tietoa siitä, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää, löydät Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta.

Osallistumistodistus

Toimita Kelaan kuntoutuksen osallistumistodistus kustakin kuntoutusjaksosta, kun olet käynyt kuntoutuksen

Muista ilmoittaa Kelaan

  • Kuntoutuksen keskeytymisestä
  • Muiden saamiesi etuuksien muutoksista (esim. määrästä), kun ne vaikuttavat kuntoutusrahaan
  • YEL- tai MYEL -vakuutuksen voimassaolon päättymisestä kuntoutusaikana
  • Työtulojen määrän muuttumisesta ammatillisessa koulutuksessa ollessa.