Ha­keu­tu­mi­nen kun­tou­tuk­seen

Kuntoutukseen hakeudutaan lomakkeilla, joihin tulee aina liittää lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma, josta ilmenee kuntoutuksen perusteena oleva sairaus, vika tai vamma sekä sen aiheuttamat haitat ja toiveet kuntoutustarpeista.

Lisätietoja:
Sihteeri Kirsi Hirvonen, 050 471 3689