ICT-apu­vä­li­ne­kar­toi­tus

ICT-apuvälinekartoituksessa selvitetään, mitä tietoteknisiä apuvälineitä asiakas tarvitsee työssä, opiskelussa tai vapaa-aikana. Kartoituksessa määritellään sopivan tietoteknisen laitteiston kokoonpano ja laaditaan suositus sen hankintaa varten.

Apuvälinekartoitukseen hakeudutaan

  • jos heikentynyt näkö vaikeuttaa opiskelua tai työntekoa
  • jos näkötilanne on voimakkaasti muuttunut
  • jos on tarve hankkia uusia, ajantasaisia apuvälineitä

Kartoituksen sisältö

  • asiakkaan tietokoneen käyttötaidon arviointi
  • eri apuvälineiden sovittaminen
  • optikon ja näönkäytönopettajan palvelut tarvittaessa

Apuvälinekartoituksen perusteella laaditaan maksajataholle kirjallinen suositus sopivista apuvälineistä ja niiden käyttöön tarvittavasta koulutuksesta.