Elämä omissa käsissä

Kurssikokonaisuus yksin asuvien näkövammaisten elämänhallinnan tueksi.

Näkövammaisten liitto kehittää kurssimallia, jolla pyritään tukemaan yksin asuvien 30-60 -vuotiaiden näkövammaisten elämänhallintaa ja sosiaalista aktiivisuutta.

Kuvassa ryhmä n. 30-40-vuotiaita aikuisia makaa hymyillen nurmikolla päät yhdessä.

Yksin asuvien terveys on useiden mittareiden mukaan huonompi kuin parisuhteessa elävien ja he myös kokevat enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta (THL 2014). Näkövammarekisterin tilastojen (2016) mukaan näkövammaisten aikuisten keskuudessa yksin eläminen on valtaväestöön verrattuna yleisempää. On tavallista, että näkövammaiset nuoret aikuiset elävät perheissä lapsen asemassa pidempään kuin muut vastaavan ikäiset aikuiset, mikä voi osaltaan vaikeuttaa itsenäisen elämän aloittamista ja rajoittaa sosiaalisten suhteiden luomista.

Kurssin sisältö

Kurssilla keskitytään itsenäisen elämän ja sosiaalisuuden tukemiseen. Kurssilla pohditaan ja etsitään keinoja oman aktiivisuuden vahvistamiseen käytännön toiminnan ja keskustelujen avulla. Kurssin tavoitteena on vahvistaa itsenäistä elämänhallintaa vertaistuen ja asiantuntijoiden avulla. Tämä voi sisältää mm. asioimista, yksinkertaista ruoanlaittoa sekä sosiaalisten tilanteiden harjoittelua. Kurssin ohjelmassa painottuu ryhmässä toimiminen. Kurssilla ei tehdä esim. näkötutkimuksia tai apuvälinekartoituksia.

Kurssi voi palvella sinua, jos:
  • olet 30-60-vuotias, yksin asuva näkövammainen pääkaupunkiseudulta 
  • haluat löytää itsenäistä elämääsi tukevia keinoja ja olet motivoitunut tekemään tarvittaessa myös muutoksia omaa tilannettasi koskien
  • sinulla on halua tarkastella omaa toimintaasi ja ajatusmaailmaasi sekä työstää asioita vertaisryhmässä yhdessä muiden kurssilaisten kanssa

Kurssin teemat

Omatoimisuus, elämänhallinta, sosiaalisuus, osallisuus.

Toteutus

Kurssikokonaisuuteen sisältyy kurssilaisen tilannetta kartoittava ennakkotehtävä, 3 vrk pituinen laitoskurssijakso, välitehtävä ja 5 vrk pituinen avomuotoinen kurssijakso. Kurssit toteutetaan Kuntoutus-Iiriksessä, Helsingissä. 

Ajankohta

Elämä omissa käsissä -kurssikokonaisuus toteutetaan samansisältöisenä kaksi kertaa: 
  1. Elämä omissa käsissä 8.-10.8.2019 ja 7.-11.10.2019. Haku päättyy 31.5.2019
  2. Elämä omissa käsissä 19.-21.9.2019 ja 11.-15.11.2019. Haku päättyy 14.6.2019

Kurssille hakeminen

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia ja ne toteutetaan STEA:n rahoittamana. Kurssille valitaan kuusi kurssilaista pääkaupunkiseudulta. 

Kurssille haetaan joko täyttämällä sähköinen hakemus tai printtaamalla paperinen hakemus, jonka voit tulostaa alla olevista linkeistä joko rtf- tai pdf-muodossa.

Hakemus Elämä omissa käsissä -kurssille (rtf)
Hakemus Elämä omissa käsissä -kurssille (pdf)


Postita täytetty lomake osoitteeseen:

Elämä omissa käsissä
Kuntoutus-Iiris/Näkövammaisten liitto ry
PL 41
00030 IIRIS

Lisätietoja kurssista antaa Annamaija Ketola: annamaija.ketola@nkl.fi puh. 040 723 2973