Ai­kuis­ten kun­tou­tus

Aikuisten kuntoutuspalvelut on tarkoitettu yli 16-vuotiaille henkilöille, joiden näkökyky on heikentynyt tai puuttuu kokonaan. Kuntoutusta voivat saada niin vastavammautuneet kuin pitkään näkövammaisina eläneet.

Mies punomassa koria kädentaitojen tilassa.

Kuntoutuksessa etsitään ratkaisuja näkövamman aiheuttamiin ongelmiin. Kuntoutujaa ohjataan ja kannustetaan käyttämään näkökykyä korvaavia aisteja arkiaskareissa, eli esimerkiksi liikkumisessa, lukemisessa ja muistiinpanojen kirjaamisessa. Kuntoutuksessa selvitetään myös työhön ja toimeentuloon liittyviä asioita. Tärkeä osa kuntoutusta on näkövammaisen ja hänen omaisensa saama vertaistuki.

Kuntoutujan päiväohjelma rakentuu yksilöllisten kuntoutustarpeiden mukaan sisältäen tapaamisia eri asiantuntijoiden kanssa. Ohjelmaan sisältyy myös ryhmäohjelmaa, muun muassa keskusteluryhmiä, luentoja ja liikuntaa. Heikkonäköisten kuntoutujien ohjelmaan kuuluu tarvittaessa näönkuntoutusta, eli esimerkiksi näkemistä helpottavien apuvälineiden käytön harjoittelua.

Liikkumistaito

Liikkumistaidossa käydään läpi asioita, joiden avulla sokea ja heikkonäköinen ihminen voi liikkua turvallisesti ja mahdollisimman itsenäisesti. Heikkonäköistä neuvotaan käyttämään jäljellä olevaa näkökykyään erilaisissa tilanteissa. Liikkumistaidon ohjauksessa arvioidaan myös valkoisen kepin tarve.

Päivittäistaidot

Päivittäistaidoissa tutustutaan erilaisiin kodinhoitoa ja ruoanlaittoa helpottaviin välineisiin sekä nikseihin. Ohjauksessa harjoitellaan ruoanvalmistusta, vaatehuoltoa ja siivoamista. Tuntoaistin käyttöä voidaan harjoitella myös kädentaidoissa kokeilemalla erilaisia käsityötekniikoita.

Psykososiaalinen tuki

Kuntoutusohjelmaan sisältyy ohjattuja keskusteluja asiantuntijoiden ohjaamissa ryhmissä sekä tarvittaessa yksilöllisesti. Vapaa-aika mahdollistaa myös yhteisiä keskusteluja ja toimintatuokioita.

Kokemuksia kuntoutuksesta

Vasta jälkeenpäin aloin oivaltaa miten suuri merkitys sopeutumiskurssilla oli minulle. Tapasin muita ikäisiäni ja kaltaisiani. En ollut ainoa jolla oli silmissä jotakin outoa. Tärkeää oli myös se, että minulle tuli Näkövammaisten Keskusliitto tutuksi, sain tietää mitä palveluja sieltä löytyy.

Koen, että sopeutumisvalmennuskurssit on jokaiselle näkövammautuneelle portti uuteen, hieman erilaisen minän hyväksymiseen.

Lisätietoa sivuillamme