Päivitetty 15.6.2018
Sa­na­kart­ta Itä­kes­kuk­sen met­roa­se­man ja Ii­rik­sen vä­li­ses­tä rei­tis­tä

Reitit Itäkeskuksen metroaseman ja Iiriksen välillä

Itäkeskuksen metroasema sijaitsee Itiksen kauppakeskuksen kyljessä. Asemalla on kolme raidetta ja vilkas liityntäliikenteen bussiterminaali. Itäkeskuksessa metro haarautuu Mellunmäkeen ja Vuosaareen matkustettaessa Helsingin keskustasta itään päin.

Tultaessa Iiris-keskukseen kannattaa valita reitti aseman Helsingin keskustan eli länsipäädyn puolelta. Metroasemalta matka Iiris-keskukseen on noin 350 metriä.  Aseman itäpäädystä on käynti Kauppakeskus Itikseen ja Tallinnanaukiolle.

1. Itäkeskuksen metroaseman länsipääty

Itäkeskuksen metroaseman länsipääty on kaksikerroksinen rakennus. Yläkerros on katutasossa ja asemalaiturit ovat maan alla. Asemarakennus on suorakaiteen muotoinen länsi – itä suunnassa samoin kuin metron kulkusuuntakin.

Metroaseman sisätiloissa länsipäädyn maanpäällinen kerros käsittää raiteiden yläpuolella sijaitsevat lippuhallin ja ylätasanteen. Asemarakennuksen ulkopuolella sen molemmin puolin sijaitsee liityntäliikenteen bussilaitureita.

Lippuhalli metroaseman Iiriksen puoleisessa länsipäädyssä
Lippuhalli on suorakaiteen muotoinen tila. Sen länsipäädyssä eli Helsingin keskustan puoleisessa päädyssä ovat HSL:n palvelupiste ja  R-kioski.

Lippuhallissa kahdet ulko-ovet sijaitsevat toisiaan vastapäätä etelän ja pohjoisen puoleisilla seinustoilla. Ovista on kulku liityntälinjojen bussien pysäkeille. Yksi kummankin puolen ovista on varustettu äänimerkillä ja se  avautuu automaattisesti liukuen sivulle.

Sisältä katsottuna lippuhallin pohjoisseinustalla olevien ovien oikealla puolella on pieni syvennys, missä on istuimia. Syvennyksen jälkeen oikealle on rinnan korkeudella sähköinen julkisen liikenteen näyttötaulu ja sen vieressä kohokartta. Reitti kohokartalle on merkitty ohjaavalla koholistalla Iiris-keskuksen puoleiselta ulko-ovelta. Kohokartan jälkeen on valokuva-automaatti.

Lippuhallin eteläseinustalla eli Iiris-keskuksen puolella ovat yleisö-WC:t. Lippuhallin keskellä sijaitsevat matkalippujen osto- ja leimausautomaatit.

1.1. Länsipäädyn ylätasanne

Lippuhallin jälkeen tullaan idän puolelle ylätasanteelle. Kahdeksan oviaukkoa erottaa lippuhallin ja ylätasanteen toisistaan. Oviaukoissa on metalliset ovenkarmit mutta ei ovia.

Ylätasanteella ovenkarmeja vastapäätä noin kymmenen metrin päässä on poikittain leveä betoniaita. Aidan edessä on ilmaisjakelulehtien teline ja iso luettujen lehtien keruusäiliö. Aidan oikeasta ja vasemmasta reunasta tavalliset portaat johtavat alas laiturialueelle. Tavallisten portaiden vieressä on liukuportaat.

Lippuhallista katsottuna vasemmalla eli pohjoisen puolella tavallisten portaiden vieressä on liukuportaat, jotka kulkevat ainoastaan alas laituritasolle. Lippuhallista katsottuna oikealla eli etelän puoleisten portaiden vieressä on liukuportaat, jotka kulkevat ainoastaan laituritasolta ylös. Ylätasanteella hissit sijaitsevat tilan ulkoreunoilla samalla seinustalla kuin oviaukot.

1.2. Laituritasanne

Itäkeskuksessa itään päin kulkevat metrot haarautuvat joko Vuosaareen tai Mellunmäkeen. Idästä tultaessa metroradat yhdistyvät Itäkeskuksessa ajaessaan kohti Helsinkiä ja Espoota. Laituritasanteilla on runsaasti isoja pyöreitä metallipylväitä.

Laiturialueen länsipääty on lähimpänä Iiris-keskusta. Tasanteen itäpäädyssä ovat tavalliset ja liukuportaat sekä hissit, jotka vievät Tallinnan aukion katutasolle ja Itiksen kauppakeskukseen.

2. Reitti Itäkeskuksen metroasemalta Iiris-keskukseen

2.1. Saapuminen Espoosta ja Helsingin keskustan suunnasta Itäkeskuksen metroasemalle, metron ajosuunta lännestä itään

Tultaessa ulos metrojunan etupäästä tai keskivaiheilta käännytään oikealle ja kuljetaan metron tulosuuntaan päin. Vasemmalla seinustalla on istuimia ja välipala-automaatti. Eteen tulevat sekä tavalliset että liukuportaat, jotka nousevat ylätasanteelle. Metron viimeinen vaunu pysähtyy portaiden kohdalle.

Hissi sijaitsee laituritasanteella portaiden takana länsipäädyssä, sen tunnistaa äänimerkistä. Hissin edessä on iso pylväs. Ylätasanteella hissin ovi on portaita vastapäätä.

Tultaessa portaista ylätasanteelle lähdetään noin kello yhden suuntaan kohti metallisia oviaukkoja ja lippuhallia. Portaita vastapäätä sijaitsevan hissin äänimerkki jää vasemmalle.

Kuljettaessa ylätasanteelta lippuhalliin on metallisista oviaukoista katsottuna vasemmalla seinustalla yleisö-WC:t ja niiden jälkeen uloskäynti asemarakennuksesta. Ensimmäinen ovi liukuu sivulle  automaattisesti, sen yläpuolelta kuuluu äänimerkki. Neljä muuta ovea on työnnettävä auki.

2.2. Saapuminen Mellunmäestä tai Vuosaaresta Iiris-keskukseen, metron ajosuunta on idästä länteen kohti Helsingin keskustaa ja Espoota

Jos poistutaan metron etummaisesta ovesta, on edessä oikealle nousevat liukuportaat, jotka kulkevat vain ylhäältä alaspäin. Niiden vasemmalla puolella ovat tavalliset portaat. Jos metrosta tullaan ulos sen keskivaiheilta kuljetaan metron kulkusuuntaan ja tullaan ylätasanteelle johtaville  portaille. Hissi sijaitsee portaiden takana.

Liikennöivä metrorata sijaitsee laituritasanteen ulkoreunassa. Aseman keskellä, tämän laiturin vasemmalla eli eteläpuolella on ohitusraide, jota käytetään vain poikkeustapauksissa.

Ylätasanteella kuljetaan noin kello kymmenen suuntaan kohti metallisia oviaukkoja ja lippuhallia. Portaita vastapäätä sijaitseva hissi jää oikealle.

Lippuhallissa kuljetaan eteenpäin kunnes vasemmalta kuuluva äänimerkki ilmaisee Iiris-keskuksen puoleisen ulko-oven sijainnin. Oikealla seinustalla on kulku pohjoisen liityntäliikenteen bussilaitureille.

2.3. Metroaseman lippuhallista Iiris-keskukseen

Ulkona ovien yläpuolella on katos, suojatielle johtaa vaalea pesubetoniraita. Ajotiellä autoliikenne kulkee vasemmalta oikeaan. Suojatien vasemmalla puolella sijaitsee Jokerilinjan 550 lähtöpysäkki.

Suojatie johtaa välikorokkeelle, missä on etelänpuoleisen liityntäliikenteen bussien lähtölaitureita. Laiturikorokkeen jälkeen suojatie jatkuu toisen ajoväylän yli jalkakäytävälle. Liikenne kulkee edelleen vasemmalta oikealle. Suojatien ylityskohdissa jalkakäytävän reunakivet ovat matalia.

Ylityksen jälkeen käännytään oikeaan (länteen) kohti Iiris-keskusta. Vasemmalla puolella on rakennuksen seinää. Kun se päättyy, alkaa betoniaita, jonka yläosa on metallia. Kun aita loppuu, suoraan edestä noin viiden metrin päässä on liikennevalotolppa ja siinä kuuluvat äänisignaalit.

Liikennevalojen kohdalla käännytään vasempaan ja ylitetään Itäkatu siten, että valotolppa jää vasemmalle puolelle. Ylityksessä on välikoroke.

Ylityksen jälkeen käännytään oikeaan ja kuljetaan seuraten sisäreunan metalliaitaa. Alhaalta vasemmalta puolelta kuuluu Itäväylän liikenne. Noin 30 metrin päästä käännytään aitaa seuraten vasempaan ja kuljetaan noin 40 metriä Itäväylän yläpuolella olevaa Marjaniementien siltaa pitkin kohti Gotlanninkatua.

Gotlanninkadun ylitys

Kun silta päättyy, aita kaartuu vasempaan Gotlanninkadulle. Sitä pitkin kuljetaan vain noin kolme metriä kunnes poikittain edessä on leveä noppakiviraita. Sen kohdalla käännytään oikealle kohti suojatien merkkipylvästä. Ylityksessä ei ole liikennevaloja mutta suojatien vasemman eli idän puoleisen reunan merkkipylväissä äänimerkit osoittavat pylväiden sijaintia. Ylitys on turvallisinta suorittaa lähellä merkkipylväitä ja kulkea äänimerkiltä toiselle.

Ylityksessä on keskikoroke. Kadun reunassa voi havaita reunakiven, mutta suojatien oikeassa reunassa kulkevalla pyörätiellä ei ole reunakiveä lainkaan. Jalankulku- ja pyörätie on erotettu toisistaan noppakiviraidalla.

Ylityksen jälkeen alkaa noppakiviraita vasemmalla. Sitä seurataan jalkakäytävän sisäreunaan, kunnes edessä on nurmialue. Tästä käännytään oikeaan ja seurataan pari metriä sisäreunan nurmikkoa ja eteen tulee uusi  noppakiviraita. Raitaa seurataan kunnes vasemmalla alkaa metalliaita.

Aitaa seuraten kuljetaan noin 15 metriä jalkakäytävän sisäreunassa olevalle sähkökaapille. Sen kohdalta käännytään oikeaan kohti Marjaniementien ylittävän suojatien liikennevalojen äänisignaaleja. Signaalien painokotelot sijaitsevat suojatien oikeassa reunassa. Ylityksessä on keskikoroke, vasemmassa reunassa on pyörätie.
Marjaniementien ylityksen jälkeen kuuluu suoraan edestä Iiris-keskuksen pääsisäänkäynnin äänisignaali. Ovelle johtaa valkoinen pesubetoniraita, joka muuttuu Iiriksen tontilla kohoraidaksi. Oikealla on taloon tulevan autoliikenteen odotus- ja kääntöpaikka, joka on erotettu jalankulkualueesta matalalla reunakivellä.

Iiris-keskuksen sisäänkäynti on syvennyksessä. Syvennyksen vasemmalta seinustalta on käynti Annansilmät myymälään ja oikealla seinustalla on Aviris myymälä, jonka sisäänkäynti on rakennuksen sisällä.

Iris-keskuksen sisäänkäynti on rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Tuulikaapissa vasemmalla seinustalla on opaskoirien tassujen pesupaikka sekä henkilökunnan kulunvalvontalaitteet. Oikealla seinustalla ovat Iiris-keskuksen ja HSL:n infotaulut.

Tuulikaapin jälkeen vasemmalla on vastaanoton tiski, oikealla on käynti Aviris myymälään, infotaulut sekä rakennuksen eri kerroksia kuvaava kohokartta.

3. Reitti Iiris-keskuksesta metroasemalle

Valkoinen kohoraita ohjaa Iiris-keskuksen pääovilta kohti Marjaniementien ylityksen suojatietä. Vasemmalla on Aviris ja oikealla Annansilmät myymälä. Katoksen jälkeen viistosti vasempaan ennen autojen kääntöpaikkaa on metalliteline, jonka luona voi odottaa saattoliikennettä.

Kuljettaessa kohti Marjaniementietä pihan oikeassa reunassa on metalliaita. Aidassa on noin 20 metrin päässä infotolppa. Siinä on painike, jota painamalla saa äänitiedotteen lähistön julkisen liikenteen aikatauluista.

Marjaniementien ylityksessä suojatiellä on äänimerkein varustetut liikennevalot, valojen vaihtumisen painikekotelot ovat suojatien vasemmassa reunassa sijaitsevissa pylväissä. Suojatien oikeassa reunassa on pyörätie, ylityksessä on keskikoroke.

Ylityksen jälkeen edessä, jalkakäytävän sisäreunassa on metalliaita ja sähkökaappi. Tässä käännytään vasempaan ja lähdetään seuraamaan aitaa. Jalkakäytävän vasen ulkoreuna on pyörätie, joka on erotettu jalankulkualueesta noppakiviraidalla.

Gotlanninkadun ylitys

Noin 15 metrin päässä metalliaita loppuu kaartuen oikealle. Vasemmalta kuuluu suojatiemerkkien tolppien äänisignaalit. Noppakiviraitaa seuraten kuljetaan noin kolme metriä ja eteen tulee nurmialue. Sitä seuraten käännytään loivasti vasempaan. Eteen tulee taas noppakiviraita, jonka kohdalla käännytään vasempaan kohti edestä kuuluvia suojatiemerkin äänisignaaleja.

Ylitetään Gotlanninkatu tolpalta toiselle siten, että äänisignaalit ovat oikealla puolella. Suojatien vasemmassa reunassa on pyörätie. Ylityksessä on keskikoroke, ei liikennevaloja ja liikenne on kaksisuuntaista.

Ylityksen jälkeen jatketaan kohti sisäreunassa olevaa aitaa, käännytään vasempaan ja aitaa seuraten kuljetaan noin kolme metriä Itäväylän yläpuolella olevalle Marjaniementien sillalle. Aitaa seuraten Itäväylän ylityksen jälkeen käännytään oikealle. Jalkakäytävä päättyy edessä poikittain olevaan aitaan. Tässä käännytään vasempaan Itäkadun ylittävälle suojatielle. Liikennevaloissa ovat äänisignaalit, joiden painokotelot ovat suojatien oikeassa reunassa, missä on myös pyörätie.
Ylityksen jälkeen Itäkadun jalkakäytävä on hyvin kapea. Heti ylityksen jälkeen käännytään oikealle ja seurataan muutama metri vasemman puoleista reunakiveä. Oikean reunan seuraaminen johtaa alamäkeen Itäkadulle.

Noin 5 metrin päässä alkaa sisäreunassa betoniaita jalkakäytävän keskeltä. Kun aita loppuu, alkaa sisäreunassa rakennuksen seinä. Muutaman metrin päästä voi siirtyä seuraamaan jalkakäytävän vasenta ulkoreunaa, koska metroasemalle johtavan suojatien voi tunnistaa reunakivessä olevasta notkelmasta, jota ei ole sisäreunassa.
Suojatien kohdalla käännytään vasempaan ja ylitetään Itäkatu, autoliikenne kulkee oikealta vasemmalle. Suojatie johtaa verkkoaitojen välistä pysäkkikorokkeen ja toisen ajoväylän yli kohti syvennyksessä olevia metroaseman ovia. Syvennyksessä on katos ja metallipylväitä. Oikean puoleisin ovi on liukuovi ja sen yläpuolella äänimerkki.

4. Reitit metroasemalla

4.1. Reitti kohti Helsingin keskustaa ja Espoota ajavan metron laiturille:

Lippuhallissa käännytään oikealle kohti ylätasannetta ja kuljetaan noin 10 metriä metallisille oviaukoille. Oviaukoilla otetaan suunta noin kello kymmentä tai yhtätoista kohti. Ylätasanteen vasemmalla sivulla sijaitsevat alas johtavat tavalliset ja liukuportaat. Metrorata on portaiden vasemmalla puolella.

Laiturilla parin metrin päässä portaista on pylväs, jonka kohdalta pääsee metron etupään vaunuun. Myös oikealla puolella on rata, mutta sitä käytetään vain poikkeustapauksissa ohitusraiteena.

Jos ylätasanteen oviaukoista käännytään 90 astetta vasempaan päästään hissille. Tultaessa hissistä ulos pitää laiturialueella kulkea suoraan eteenpäin noin 15 metriä. jotta pääsee metrojunan ensimmäisen vaunun kohdalle.

4.2. Reitti kohti Vuosaarta tai Mellunmäkeä ajavan metron laiturille:

Tultaessa lippuhallin jälkeen metallisten oviaukkojen kohdalle käännytään noin kello yhden suuntaan, missä tavalliset portaat johtavat alas laiturille. Niiden oikealla puolella on alhaalta ylös kulkevat liukuportaat. Portaiden alapään kohdalla laiturilla metron pysähtyessä siinä on metron viimeinen vaunu.

Jos metalliovilta käännytään 90 astetta oikeaan päästään hissille, jossa on äänimerkki. Tultaessa hissistä ulos pitää kulkea suoraan eteenpäin noin 15 metriä päästäkseen metron viimeiseen vaunuun.

Tällä laiturilla kuulutetaan seuraavan metron pääteasema suuntana joko Vuosaari tai Mellunmäki.
Laadittu 26.4.2018