Omaeh­tois­ta ja si­säl­tö­ri­kas­ta elä­mää

Näkövammaisten Keskusliitto ry (Synskadades Centralförbund rf) on perustettu vuonna 1928. Sen tehtävä on edistää näkövammaisten ihmisten omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Liitto puolustaa työllään perus- ja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista jokaisen näkövammaisen kohdalla toimintakyvyn rajoitteista riippumatta. Ensisijaisesti toiminnassa otetaan huomioon sokeat, kuurosokeat, vaikeasti heikkonäköiset ja monivammaiset näkövammaiset.

Etsivän työn vuosi

Näkövammaisten Keskusliitto on valinnut vuoden 2012 teemaksi etsivän työn. Taustalla on syvä huoli siitä, että huomattava joukko maamme noin 80 000 näkövammaisesta jää vaille tärkeitä arkipäivän elämässä tai työssä tarvitsemiaan palveluita, olipa sitten kyse kuntoutuksesta, erilaisista vammaispalveluista, tiedonsaannin palveluista, taloudellisista etuuksista tai yhteiskuntaan osallistumisesta. Väestön ikääntyminen, ympäristön visualisoituminen ja sähköisten palvelujen lisääntyminen kasvattavat näkövammaisten ihmisten syrjäytymisriskiä.

Näkövammaisuus lukuina

Näkövammaiset jaetaan vamman vaikeusasteen mukaan sokeisiin ja heikkonäköisiin. Sokeana pidetään henkilöä, joka ei pysty liikkumaan näön turvin tuntemattomassa paikassa. 
  • Suomessa on ainakin 80 000 näkövammaista.
  • Tämä on noin 1,5 prosenttia koko väestöstä.
  • Heistä noin 10 000 on sokeita.
  • Näkövammaisista yli 80 % on ikääntyneitä, 15 % työikäisiä ja alle 5 % alle 18-vuotiaita. Näkövammaisista noin 20 % on monivammaisia.
  • Tällä hetkellä Suomen 770 000:sta 65 vuotta täyttäneestä henkilöstä mahdollisesti jopa 70 000 on näkövammaista tai ainakin näköongelmaista.
  • Vuonna 2030 Suomen väestöstä 1 300 000 on 65 vuotta täyttäneitä. Silloin keskuudessamme tulee olemaan mahdollisesti 130 000 ikääntynyttä näkövammaista.
    • NKL:n kuntoutuskeskuksen epävirallisen arvion mukaan Suomessa syntyy vuosittain 70–100 näkövammaista lasta. (Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska valtaosa näkövammaisina syntyvistä lapsista on monivammaisia, eikä näkövammaa heti havaita.)
    • Kuntoutuskeskuksen arvion mukaan työiässä näkövammautuu vuosittain 300–400 henkilöä.