Tiedote 16.3.2015
Vammaisjärjestöjen vaalikone avattu

Eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteet jakautuivat esteettömyyskysymyksissä

Kolmen vammaisjärjestön yhteisessä vaalikoneessa haastettiin eduskuntavaaliehdokkaat pohtimaan poliittisia päätöksiä vammaisten ihmisten näkökulmasta. Invalidiliitto, Kynnys ja Näkövammaisten Keskusliitto selvittivät, mitä mieltä ehdokkaat olivat vaikkapa esteettömyysmääräysten noudattamatta jättämisen sanktioinnista tai vammaisten ihmisten välttämättömien palveluiden kilpailuttamisesta.
Äänestäjille 16.3. avatun vaalikoneen kysymykset liittyivät kaikki vammaisten ihmisten arkeen, työllistymiseen ja koulutukseen sekä ihmisoikeuksiin. Eniten vastaajia jakoivat kysymykset esteettömästä rakentamisesta, vammaisten palveluiden kilpailuttamisesta sekä tiedonsaannin esteettömyydestä. Myös rahapeliyhtiöiden yhdistäminen jakoi jonkin verran mielipiteitä.
Esteetöntä rakentamista edistäisi sanktioinnin avulla vain reilu puolet vastaajista. Monet eduskuntavaaliehdokkaat kommentoivat, että kaikkien rakennettavien asuntojen ei tarvitsisi olla esteettömiä, vaan esimerkiksi jokin prosenttiosuus riittäisi. Jotkut totesivat, että yksittäisen ihmisen valintoihin ei pitäisi puuttua eikä ketään voi pakottaa rakentamaan sellaista, mitä ei halua. Toisaalta esteettömyyttä puoltavat totesivat, että esteetön rakentaminen ei todellisuudessa ole kallista. Pieni osa ehdokkaista (11 %) vastusti esteettömyysnormien rikkomisen sanktiointia. Myös verkkopalveluiden esteettömyyttä koskeva kysymys jakoi ehdokkaita, ja puolueiden väliset erot näyttäytyivät selvänä: kokoomuslaisista ehdokkaista yli kolmannes vastusti pakkolainsäädäntöä kun taas sosiaalidemokraateista yli 60 prosenttia puolsi ehdotusta.
Kaikkien uusien asuntojen pitää olla esteettömiä, vaikka se maksaa 30–60 euroa neliöltä enemmän.
Samaa mieltä: 47 %, eri mieltä: 26 %
Esteettömyyssäädösten rikkomisesta pitää sakottaa, vaikka rakennusteollisuus sitä vastustaa.
Samaa mieltä: 58 %, eri mieltä: 11 %
Tiedonsaannin esteettömyyden varmistamiseksi on saatava pakkolainsäädäntö, vaikka siitä aiheutuu muun muassa elinkeinoelämälle kustannuksia ja asiantuntijatarvetta.
Samaa mieltä: 54 %, eri mieltä: 14 %.

Tarkempaa tilastotietoa kansanedustajaehdokkaiden mielipiteistä voit lukea täältä, vammainenvaalikone.fi/ajankohtaista.html.

Vammaisjärjestöjen yhteinen vaalikone on avoinna äänestäjille. Koneen 15 kysymykseen on vastannut yli 1300 kansanedustajaehdokasta. Vaalikone on osoitteessa vammainenvaalikone.fi.

Lisätietoja

Järjestöjohtaja Merja Heikkonen, Näkövammaisten Keskusliitto ry, p. 09 3960 4602, 050 383 5226
Järjestöjohtaja Anssi Kemppi, Invalidiliitto ry, p. 044 765 1313, anssi.kemppi@invalidiliitto.fi
Toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kynnys ry, p. 0500 503 516, kalle.konkkola@kynnys.fi