Va­lit­se oi­kein – vam­mai­nen vaa­li­ko­ne!

Esi­te

Valitse oikein – vammainen vaalikone!

Tulevissa eduskuntavaaleissa valitaan myös vammaisten elämän raameista päättävät. Siksi on syytä haastaa ehdokkaat pohtimaan, mitä he ajattelevat vammaisille ihmisille tärkeistä asioista. Talouskriisin ei tarvitse johtaa ihmisoikeuskriisiin, jos valitsemme oikein.
Vammainen vaalikone on Invalidiliiton, Kynnyksen ja Näkövammaisten Keskus­liiton yhteinen vaalikone, jolla niin ehdokkaat kuin äänestäjätkin voivat testata vammais­näkemyksensä.

Vammainen vaalikone on auki ehdokkaille 11.3. asti, suurelle yleisölle 16.3. lähtien.

Ehdokas – kerro vammaisille, mitä ajattelet!
Vammainen ihminen – valitse oikein!

Vammaislainsäädäntö uudelle aikakaudelle

Jo kuluneella hallituskaudella tehtiin valmistelutyötä, jotta vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki voitaisiin yhdistää. Työ on saatettava loppuun tulevalla hallituskaudella. Ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä. Nykyisessäkin lainsäädännössä olevat subjektiiviset oikeudet on säilytettävä. Erityisen tärkeitä ovat toimivat asumis-, kuljetus- ja henkilökohtaisen avun palvelut.

Syrjinnän on loputtava

Suomi on ratifioimassa vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Ratifioinnin edellyttämä itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö on saatettava sopimuksen tasolle. Sen jälkeen sopimus on toimeenpantava ja huolehdittava, että sitä noudatetaan. Tämä edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja rahaakin niin viranomaisilta kuin yksityissektoriltakin, mutta on sen arvoista. Vammaisten ihmisten osallisuutta ei voi enää ohittaa ja syrjinnälle on pantava piste.

Esteettömyyttä vaikka sitten pakolla

Sekä rakennetun ympäristön että tiedonsaannin esteellisyys vaikeuttavat vammaisten ihmisten elämää joka päivä. Esteettömyyden ympärillä on paljon toiveita ja paljon puhetta, vähemmän tekoja. Esteettömyys ei etene, ellei siihen saada pakottavaa lainsäädäntöä.

Koulutuksen turvin työelämään

Vammaisten ihmisten työllistymistä kuvaavat tilastot osoittavat kiistatta, että kun vammaisten koulutusaste nousee, myös työllisyystilanne paranee. Vammaisten yhdenvertainen koulutukseen pääsy tulee turvata. Esimerkiksi lait, joissa säädetään koulutukseen soveltumattomuudesta, tulee korjata, koska niitä käytetään syrjivästi vammaisten opiskelijaksi valinnassa.

Työ on parasta sosiaaliturvaa

Vammaistenkin kohdalla työ on parasta sosiaaliturvaa. Siksi kaikki tukitoimet, joilla vammaisten työllisyyttä voidaan edistää, on otettava käyttöön. Erityisesti on syytä tukea vammaisten yrittäjyyttä. Itsensä työllistäminen on monelle vammaiselle ainoa tapa työllistyä. Myöskään vammaisten kuntoutusmahdollisuuksia ei saa unohtaa. Toimintakyvyn ylläpito jatkaa myös vammaisten työuria. Siksi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ikäraja tulisi nostaa noudattamaan eläkeikärajoja.

Vammaisista iso osa on köyhiä koko ikänsä

Vammaisten joukossa on paljon ihmisiä, joilla ei ole koko elämänsä aikana mahdollisuutta käydä työssä. Siksi he elävät takuueläkkeen ja vammaistukien varassa läpi elämän. Nämä ihmiset tarvitsisivat kipeästi korotuksen perustoimeentuloonsa ja kohtuullisuutta asiakasmaksuihin. Kuluneella hallituskaudella asiakasmaksut ovat nousseet reippaasti ja vammaiset ihmiset ovat juuri niitä, jotka tarvitsevat paljon palveluja. Ennen maksukattojen täyttymistäkin on elettävä.
Invalidiliitto
Kynnys
Näkövammaisten Keskusliitto