13.10.2017
Val­koi­nen kep­pi on mil­joo­nien apu­vä­li­ne

Val­koi­sen ke­pin päi­vä 15.10.2017

Itsenäinen liikkuminen ei ole kaikille itsestäänselvyys. Näkövammaisille se on mahdollista silloin, kun tarvittavat apuvälineet ovat olemassa ja niiden käyttöön on saatu riittävästi ohjausta. Yksi tärkeimmistä liikkumisen apuvälineistä näkövammaisella on valkoinen keppi.

Vaikka kepin käyttäminen on periaatteessa yksinkertaista, sen sujuva käyttö vaatii opettelua ja taidon ylläpitämistä. Liikkumistaidon ohjauksen tavoitteena on, että näkövammainen henkilö oppii liikkumaan turvallisesti, tehokkaasti ja joustavasti hänelle tärkeissä paikoissa.

Kepin käyttöä opettavat liikkumistaidon ohjaajat, joita työskentelee muun muassa keskussairaaloiden näönkuntoutusyksiköissä. Kunnan sosiaalitoimesta liikkumistaidonohjausta voi saada vammaispalveluna. Myös Näkövammaisten liiton kuntoutuksessa annetaan liikkumistaidon opetusta.

Valkoisen kepin kansainvälistä nimikkopäivää vietetään 15.10. Maailman Sokeiden liiton (WBU) mukaan keppi symboloi näkövammaisen ihmisen liikkumisenvapautta. Valkoisen kepin käyttäjiä on maailmassa miljoonia.
Suomessa näkövammaisia on 50-60 000, joista suuri osa käyttää valkoista keppiä. Kaikki käyttäjät eivät ole sokeita, vaan joukossa on myös eri tavoin heikkonäköisiä ihmisiä. Heille kaikille valkoinen keppi on arkinen ja luotettava apuväline, joka osaltaan mahdollistaa itsenäisen liikkumisen edellytykset ja kertoo muille näkövammaisuudesta. Liikkumisella taas on keskeinen merkitys sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin.

Lisätietoja

Kuvassa neljä aikuista ja yksi lapsi joilla on kaikilla valkoiset kepit kädessä. He ovat ylittämässä suojatietä, suojatien liikennevalot jalankulkijoille ovat poissa käytöstä.

Perjantaina 13.10.2017 näkövammaiset tempaisivat Itäkeskuksen Gotlanninkadun ympäristössä valkoisen kepin letkalla muistuttaakseen autoilijoita liikenneturvallisuudesta. Kuva: Aatu Komsi