Jukka Tahvanainen Näkövammaisten Keskusliiton uudeksi toimitusjohtajaksi

Näkövammaisten Keskusliiton hallitus on valinnut liitolle uuden toimitusjohtajan, kasvatustieteen maisteri Jukka Tahvanaisen.

Hän toimii tällä hetkellä Suomen Nuorisoyhteistyö-Allianssi ry:n pääsihteerin tehtävässä. Liiton toimitusjohtajan tehtävään hän siirtyy kesällä nykyisen toimitusjohtajan Mauno Lehtinen jäädessä eläkkeelle.