Juk­ka Tah­va­nai­nen Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­lii­ton uu­dek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

Näkövammaisten Keskusliiton hallitus on valinnut liitolle uuden toimitusjohtajan, kasvatustieteen maisteri Jukka Tahvanaisen.

Hän toimii tällä hetkellä Suomen Nuorisoyhteistyö-Allianssi ry:n pääsihteerin tehtävässä. Liiton toimitusjohtajan tehtävään hän siirtyy kesällä nykyisen toimitusjohtajan Mauno Lehtinen jäädessä eläkkeelle.