Tiedote 3.4.2014
Ih­mi­soi­keus­liit­to, Se­ta, Nä­kö­vam­mais­ten kes­kus­liit­to, Vam­mais­foo­ru­mi ja Suo­men Nuo­ri­soyh­teis­työ – Al­lians­si: Syr­jin­nän mää­ri­tel­män ol­ta­va yk­si­se­lit­tei­nen

Tänään annettu hallituksen esitys yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiuudistukseksi rikkoo hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta syrjintäsuojan yhtenäistämisestä. Ihmisoikeusjärjestöt pettyivät esityksessä erityisesti syrjinnän määritelmän heikentämiseen.

Esityksessä olevassa syrjinnän määritelmässä on liikaa poikkeuksia ja laki näyttää keskittyvän syrjinnän oikeuttamiseen sen kieltämisen sijaan. Syrjinnän pitäisi olla yksiselitteisesti kiellettyä.

”Esitys on vaikeaselkoinen ja jättää paljon tulkinnan varaa. Syrjinnän uhrin voi olla vaikea tietää, onko kyse laissa kielletystä syrjinnästä. Syrjintää kokeneet eivät osaa tai uskalla perätä oikeuksiaan, koska henkiset ja taloudelliset riskit ovat liian suuret”, sanoo Ihmisoikeusliiton tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen.

Rekrytointiprosesseissa syrjintä jää usein piiloon. Ihmisoikeusjärjestöt kritisoivat sitä, ettei lakiesitykseen sisälly työnantajan velvollisuutta selvittää rekrytointiperusteita työnhakijalle. Tämä tarkoittaa sitä, ettei esimerkiksi ikäsyrjintää epäilevällä työnhakijalla ole oikeutta vaatia asiasta selvitystä. Selvitysvelvollisuus on vain silloin, kun vammainen työnhakija katsoo kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi tulleen syrjityksi työnhaussa.
Nyt selvitystä voi vaatia vain tasa-arvolain sukupuolisyrjinnän perusteella.

”Kaikkia syrjintäperusteita koskevan selvitysvelvollisuuden saaminen yhdenvertaisuuslakiin antaisi kaikille syrjinnän uhreille samat oikeudet”, Milla Aaltonen Ihmisoikeusliitosta toteaa.

Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistus on tämän hallituskauden tärkein syrjintää torjuva ja yhdenvertaisuutta edistävä toimi. Järjestöt ihmettelevät, miksi hallituksella ei ole riittänyt rohkeutta asettaa syrjintää kokeneita ihmisiä samalle viivalle riippumatta siitä, mikä syrjinnän syy on.

Lisätiedot

Merja Heikkonen, puheenjohtaja, Vammaisfoorumi, p. 050 383 5226
Liisa Murto, oikeuksienvalvontalakimies, Näkövammaisten keskusliitto, p. 050 550 8899
Milla Aaltonen, tutkimuspäällikkö, Ihmisoikeusliitto, p. 044 742 0405
Aija Salo, pääsihteeri, Seta, p. 050 309 8108
Olli Joensuu, pääsihteeri, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, p. 045 139 2350