Tiedote 17.3.2015
So­kei­den va­paa­li­put säi­ly­tet­tä­vä

Näkövammaisjärjestöt vaativat, että HSL säilyttää sokeilla oikeuden joukkoliikenteen vapaalippuihin ja eri vammaisryhmillä oikeuden alennuksiin uudessa vyöhykemallissa.

Invalidit-asiakasryhmään kuuluu 0,4 % matkakorttiasiakkaista ja sokeat -asiakasryhmään 0,1 % matkakorttiasiakkaista. Yhteensä on kysymys on alle 6 500 matkustajasta.

HSL on linjannut, että se tarjoaa esteetöntä, kohtuuhintaista ja kaikille sopivaa matkustamista. Sokea matkustaja kohtaa edelleen esteitä matkanteon kaikissa vaiheissa. Myös suunnitteilla oleva kosketusnäytöllinen lipunleimauslaite merkitsee esteellisyyden lisääntymistä tutuillakin reiteillä ja sen käyttäminen on sokealle mahdotonta ilman kuljettajan apua. Tähän saakka matkan maksamiseen liittyvät toiminnalliset ongelmat on ratkaissut vapaalippu, jota ei ole tarvinnut leimata.
Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa palvelujen tarjoajaa tekemään kohtuullisia mukautuksia, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa käyttää palveluita. Sokeille matkustajille välttämättömiä mukautuksia vaikuttaa olevan käytännössä mahdotonta toteuttaa siten, että julkista joukkoliikennettä voidaan pitää heille esteettömänä.

Vammainen kuntalainen maksaa jo nyt sosiaali- ja terveystoimen myöntämistä kuljetuspalvelumatkoistaan julkisen joukkoliikenteen taksan mukaisen hinnan. Jos alennus- ja vapaalipuista luovutaan, vammainen kuntalainen maksaa vähintään kaksinkertaisen hinnan liikkumisestaan.

Invalidit ja sokeat -asiakasryhmät suunnitellaan poistettavaksi tulevasta matkavyöhyke- eli kaarimallin mukaisesta lippujärjestelmästä. Näkövammaisjärjestöjen mukaan ilmaislippujen poistaminen tulee lisäämään kuljetuspalvelun käyttöä ja tuomaan kunnalle enemmän kustannuksia.

Lisätiedot