Tiedote 29.10.2015
So­kean työi­käi­sen mie­hen it­se­mur­ha­ris­ki on kor­kea

Sokeat 40–49-vuotiaat miehet päätyvät huomattavasti useammin itsemurhaan kuin näkevät ikätoverinsa. Heidän riskinsä tehdä itsemurha on 2,7-kertainen näkeviin miehiin verrattuna. Sokeiden naisten kohdalla vastaavaa ilmiötä ei näyttäisi olevan. Heikkonäköisten naisten itsemurhariski on suurimmillaan yli 85-vuotiaiden joukossa.

Syitä sokeiden työikäisten miesten itsemurhiin ovat muun muassa työttömyys, taloudelliset vaikeudet ja niihin liittyvä masennus. Ikääntyneiden naisten itsemurhien taustalla taas on usein yksinäisyys ja avun ja tuen riittämättömyys.

Eniten itsemurhia sokeat ihmiset tekevät alkukesällä, kun koko väestön kohdalla itsemurhariski on korkeimmillaan maalis–huhtikuussa. Maailmanlaajuisesti sokeita itsemurhauhreja on noin 2 500 vuodessa.

Näkövammaisten Keskusliitossa työskentelee 13 alueellista sosiaaliturvan asiantuntijaa, jotka ohjaavat ja rohkaisevat näkövammaisia ihmisiä selviytymään arjessa ja hakemaan vertaistukea. Alueelliset työntekijät neuvovat myös toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä. Palvelut, oikea-aikainen tuki ja vertaistoiminta ovat näkövammaiselle ihmiselle keskeisiä pärjäämisen edellytyksiä.

Sokeiden itsemurhia ovat selvittäneet yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliitto, Näkövammarekisteri ja Oulun ja Tampereen yliopistot. Tiedot sokeiden itsemurhista on kerätty vuosina 1982–2011.

Lisätietoa

Lisätietoa sokeiden itsemurhiin liittyvästä tutkimuksesta:
Näkövammarekisterin tutkimuspäällikkö Matti Ojamo, 050 596 7733

Tutkimus PLOS ONE -julkaisussa

Lisätietoa Näkövammaisten Keskusliiton aluetyöstä:
sosiaaliturvapäällikkö Virpi Peltomaa, 050 585 0374

Tutkimuspäällikkö Matti Ojamo kertoo lisätietoja videolla