So­keain viik­ko 7.-14.11.2010

On­nis­tu­nut kun­tou­tus vä­hen­tää mui­den pal­ve­lui­den tar­vet­ta

Suomessa näkövammautuu vuosittain 3000-4000 ihmistä. Heistä valtaosa on yli 65-vuotiaita. Vammautuneen arkea voidaan helpottaa merkittävästi apuvälineillä ja sopivalla kuntoutuksella. Käytännössä kuitenkin vain harva pääsee kuntoutukseen.

Kun ihminen menettää näkönsä joko kokonaan tai osittain, se muuttaa sekä hänen että hänen läheistensä elämän. Näkövammaisena on opittava käyttämään muita aisteja ja apuvälineitä voidakseen liikkua ja toimia itsenäisesti tai saadakseen tietoa. Edessä on monenlaisia haasteita riippuen siitä, missä iässä ja elämäntilanteessa vammautuminen tapahtuu. 

Oikein ajoitetulla ja kohdennetulla kuntoutuksella on erittäin suuri merkitys: Näkövammaisten kuntoutus tukee psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä sekä parantaa omatoimista suoriutumista ja elämänlaatua, mikä vähentää muiden palveluiden tarvetta.

Kuntoutuksesta hyötyvät myös pidempään näkövammaisina eläneet ihmiset, koska kuntoutuksessa  voi päivittää tietonsa ja taitonsa.
 
Näkövammaisten ihmisten kuntoutuspalvelut on pääosin keskitetty Helsinkiin Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iirikseen, jossa toimivat sekä aikuisten että lasten kuntoutusyksiköt. Tällä taataan kaikille laadukas ja asiantunteva palvelu. Keskussairaalat eri puolilla Suomea järjestävät kuntoutusohjausta ja näönkuntoutusta alueensa näkövammaisille. Sen määrä ja sisältö kuitenkin vaihtelevat riippuen keskussairaalasta.

Näkövammaisten Keskusliiton arvion mukaan kuntoutus ei nauti selkeästä hyödystä huolimatta sellaista arvostusta, joka sille kuuluisi.
Nykyisenä tiukan talouden aikana kuntoutuksesta tingitään kustannuksiin vedoten. Kuntoutus nähdään lyhytnäköisesti vain kustannuseränä, ei investointina, sanoo kuntoutusjohtaja Teuvo Ruponen.
Hän on itse sokeutunut 8-vuotiaana.

Sokeain viikkoa vietetään 87. kerran. Sen teemana on Tietoa, taitoa ja tukea kuntoutuksesta.

Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä, Marjaniementie 74, Itäkeskuksessa järjestetään torstaina 11.11. kello 13-15 tapahtuma, jossa jaetaan tietoa kuntoutuspalveluista ja esitellään aikuisten kuntoutusyksikön tiloja.

Lisätietoa Näkövammaisten Keskusliitosta:

  • kuntoutusjohtaja Teuvo Ruponen 09 3960 4570, 050 385 1939
Lisätietoa näkövammaisten kuntoutuspalveluista www-sivuillamme www.nkl.fi

Tiedotteeseen liittyvä kuva löytyy osoitteesta www.nkl.fi/medialle
Aiheeseen liittyviä kuvia myös Kuvapalvelu Rodeossa www.rodeo.fi