So­keain viik­ko 9.-16.11.2014

Nä­kö­vam­mai­sen tuen tar­peet opis­ke­lus­sa ovat yk­si­löl­li­siä

Näkövammaiset nuoret tarvitsevat samanlaiset ura- ja koulutuspolut kuin näkevät kaverinsa. Alavalintoja tehdään kiinnostusten, vahvuuksien ja näkövamman tuomien rajojen pohjalta. Koulutusmahdollisuuksia uhkaavat muun muassa opiskelijavalintoihin ja opinto-ohjaukseen liittyvät ongelmat.

Vuoden 2012 alussa voimaan tulleen lainsäädännön mukaan opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla muun muassa hakijan sairaus tai vamma. Tätä Sora-lainsäädäntöä sovelletaan aloille, joilla työskentelee myös näkövammaisia ihmisiä.

Näkövammaisten Keskusliitto pelkää, että oppilaitokset keskittyvät esteisiin, vaikka laki edellyttää ottamaan lähtökohdaksi opiskelun esteiden poistamisen ja opiskelun erityisjärjestelyt. Lakimuutoksen myötä esimerkiksi sokeiden pääsy lähihoitajakoulutukseen on vaikeutunut merkittävästi.

- Vaikka vamma estäisi osallistumisen joihinkin käytännön tehtäviin, se ei suinkaan tarkoita, että opiskelija olisi automaattisesti soveltumaton koko alalle, sanoo koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, joka on opiskellut sokeana kasvatustieteen maisteriksi.

Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli vuonna 2012 näkövammaisista 44.1 % ja koko väestöstä 44.3 %. Korkea-asteen tutkinnon tai sitä enemmän oli suorittanut näkövammaisista 17.9 %, kun koko väestöstä heitä oli 31,1 %. Ero näkövammaisten ja koko väestön koulutustasossa kasvaa koko ajan.

- Näkövammaisten Keskusliiton teemavuosi Oikeus opiskella huipentuu Sokeain viikkoon, jota vietetään 9.-16.11. Sokeain viikkoa on vietetty ensimmäisen kerran vuonna 1921.