Tiedote 11.2.2015, klo 11
Ra­ha-au­to­maat­tiyh­dis­tys pyy­tää Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­liit­toa pa­laut­ta­maan avus­tuk­sia

Näkövammaisten Keskusliitto ry on vastaanottanut RAY:ltä noin 144 000 euron avustusten palautuspyynnön. Pyyntö kohdistuu vuonna 2013 maksettuihin avustuksiin ja sitä on edeltänyt rakentava dialogi osapuolten välillä. Kysymys ei siis ole avustusten takaisinperinnästä, josta päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Tältä osin uutisointi on ollut virheellistä.

RAY teki kesällä 2014 Näkövammaisten Keskusliittoon tavanomaisen avustuksensaajaan kohdistuvan tarkastuksen. Tuolloin todettiin, että Näkövammaisten Keskusliitto ei ollut toteuttanut julkista kilpailuttamista näkövammaisten käsityöläisten käyttöön hankituista, teknisesti toisistaan täysin poikkeavista kymmenistä erilaisista harja- ja luutapuista. Lisäksi julkinen kilpailutus oli jäänyt teettämättä näkövammaisille käyttäjille kaikkialla Suomessa toimitettavien sähköisten lukulaitteiden pakettikuljetuspalveluista. RAY pyytää nyt Näkövammaisten Keskusliittoa palauttamaan avustuksia siltä osin, kun näiden hankintojen osalta ylittyvät hankintalain ns. kansalliset kynnysarvot.

Harjojen ja luutien puuosat oli hankittu pieneltä kotimaiselta toimittajalta ja pakettikuljetuspalvelut Suomen valtion omistamalta pakettikuljetusyritykseltä. Molempien toimittajien kanssa oli käyty säännölliset hintaneuvottelut eikä Näkövammaisten Keskusliitto ole maksanut niistä ylihintaa.

Palautuspyynnön kohteena olleet hankinnat on myöhemmin kilpailutettu julkisten hankintojen sähköisessä Hilma-kanavassa. Puuosista saatiin ainoastaan yksi tarjous, jonka jätti osia aikaisemminkin toimittanut kotimainen yritys. Pakettikuljetuksista saatiin kaksi tarjousta, joista hinnaltaan edullisemmaksi osoittautui kuljetuksia tähänkin saakka hoitanut Suomen valtion omistama pakettikuljetusyritys.

Näkövammaisten Keskusliitto on pettynyt hankintalain tulkintaan, joka kasvattaa palautettavan avustuksen määrää. Hankintalain tulkinta on aiheuttanut runsaasti epätietoisuutta muissakin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä.


Näkövammaisten Keskusliitto ry
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
040 900 4875