Tiedote 3.1.2016
Pis­te­kir­joi­tus py­syy vaik­ka maail­ma muut­tuu

Pistekirjoitus on edelleen sokealle ihmiselle tehokas tapa saada ja välittää tietoa, vaikka sen käyttötavat muuttuvat.

Perinteisen pistekirjoituskoneen korvaavat yhä useammin älylaitteiden pistekirjoitussovellukset ja -näytöt, ja tilaa vievät pistekirjanivaskat vähenevät äänikirjojen lisääntyessä.

Samalla on muistettava, että ajantasaista ja uutta pistemateriaalia, kuten kirjoja ja lehtiä, on painettava paperille jatkossakin. Pistekirjan lukemisen etuna on, että se ei sulje lukijaansa pois muusta ympäristöstä, kuten äänitteen kuunteleminen tekee. Ajankohtainen pistemateriaali motivoi pistekirjoitustaidon opiskeluun ja käyttämiseen. Sokeiden ihmisten joukossa tulee myös aina olemaan niitä, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta tai älylaitetta.

Näkövammaisten lasten on tärkeää oppia pistekirjoitustaito, sillä se on avain esimerkiksi äidinkielen, vieraiden kielten ja matematiikan opiskeluun. Oikeinkirjoitus ja vieraskielisten sanojen kirjoitusasut eivät välity kuuntelemalla samalla tavoin kuin sormin itse lukemalla.

Arjessa pistekirjoitustaito takaa sokean ihmisen itsenäisen toimimisen. Kun vaikkapa pakasterasiat ja levykokoelma on merkitty pistekirjoituksella, sokea henkilö selvittää sisällön ilman näkevän apua.

Tulevaisuudessa maailmanlaajuinen kiinnostus pistekirjoitusta kohtaan saattaa jopa lisääntyä, jos kalliiden pistenäyttöjen ja -lukulaitteiden hintaa saadaan pudotettua.

Lisätietoa pistekirjoituksesta: Näkövammaisten liiton kirjapainon tuotantopäällikkö Hilkka Väänänen, 09-39604001

www.nkl.fi/pistekirjoitus