Nä­kö­vam­mais­ten yrit­tä­jä­pal­kin­to ve­nä­jän kään­tä­jäl­le

Pal­kit­tu Päi­vi Kre­me­nen­ko: Yrit­tä­jä­nä töi­tä enem­män kuin free­lan­ce­ri­na

Näkövammaisten yrittäjäpalkinnon saa tänä vuonna Venäjän kielipalvelu Päivi Kremenenko Helsingistä.

Kremenenko on työskennellyt kääntäjänä ja tulkkina parikymmentä vuotta. Toiminimen hän perusti kymmenen vuotta sitten. Nykyään häntä työllistävät eniten asioimistulkkaukset. Lisäksi palveluihin kuuluvat erilaisten asiakirjojen, koulutusaineistojen ja julkaisujen käännökset joko suomesta venäjäksi tai venäjästä suomeksi sekä suomen kielen tarkistukset, tulkkaukset neuvotteluissa, seminaareissa, yleisötilaisuuksissa ja tutustumiskäynneillä. Hänen erikoisalaansa ovat sosiaaliturva, terveydenhuolto, vammaisasiat sekä projektien hallinnointi.

Näkövammaisten yrittäjäpalkinnon jakaa Näkövammaisten Keskusliitto joka toinen vuosi. Kriteereinä ovat ennakkoluuloton yrittäminen, tuotteet tai palvelut ja niiden kehittäminen, yrittäjähenki, selkeä usko omaan tekemiseen, rehellisyys, yhteistyökyky, menestyminen yrittäjänä, yrittäjävuodet sekä mahdollinen muiden työllistäminen.