Tiedote 14.10.2015
Nä­kö­vam­mais­ten mää­rä on vä­hen­ty­nyt

Hoidot ovat kehittyneet, mutta näkövammaiset ihmiset tarvitsevat edelleen palveluita.

Terveys 2000- ja Terveys 2011 -aineiston mukaan näyttää siltä, että näkövammaisten määrä Suomessa on vähenemässä. Aineiston on kerännyt ja analysoinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tähän asti on arvioitu, että näkövammaisia olisi noin 80 000, mutta uuden arvion mukaan heitä olisi 50 000-60 000.

Näkövammaisuuden vähenemisen yksi syy on hoidon parantuminen. Ikääntyneille tehdään aiempaa enemmän näöntarkastuksia, glaukooma- ja kaihileikkaukset sekä pistoshoidot ovat lisääntyneet.

Vaikka näkövammaisten määrä näyttäisi olevan laskussa, yhteiskunnan visualisoituminen ja yksinasuvien runsas määrä aiheuttavat sen, että palvelutarve on edelleen kova. Näkemisen tarve ei siis vähene.

Lisätietoja

Matti Ojamo, Näkövammarekisterin tutkimuspäällikkö, 050 596 7733
Täydennys: Näkövammaisia on 50 000-60 000, joista valtaosa on heikkonäköisiä. Sokeita on alle 10 000.